Siedziba: Sekretariat:
  Scheidreef 15
2950 Kapellen
Tel/Fax:  +32 (0)3 666.31.82
E-mail:  ebi.styranka@skybet.be
  V.P.O. & 1ºPl.PsDiv.Be.
Huybergsebaan 5

2910 Essen
Tel:
+32 (0)3 667.73.18

E-mail:  bvpo1978@hotmail.com

 Konto bankowe:    KBC bank  403-6072151-24  

 

                   
  Zarząd stowarzyszenia:
  Prezes:  Pan  W. Styranka  
  Wiceprezes: Pan  Jos Stoffels  
  Wiceprezes: Pan  Jan Cornelissens  
  Sekretariat: Pani  Dorota Dobrzyńska  
  Skarbnik: Pani  B. Mackaay-Szczombrowska  
  Członkowie zarządu: Pani  A. Czacka  
       
  Komisja rewizyjna: Pan  C. Boone     
       
Prezesi honorowi:
  Pan Zbigniew M. Rosiński    
 
 

  Z  życia  stowarzyszenia:

 *    Komunikat - grudzień 2005      PL, NL
 *    84 rocznica odzyskania niepodległości      
 *    My  Polacy  w  Antwerpii  /  Wij  Polen  in  Antwerpen       
 *    Wydarzenia  kulturalne   /   Culturele  berichten       PL    NL

 
       Contact / Kontakt:    ebi.styranka@skynet.be
 

 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be