L'Association Wallonie-Pologne organise:

 Stowarzyszenie Walonia-Polska organizuje:

Sobotki

les feux de la Saint-Jean à la Polonaise --> (albo) noc Świętojańska po polsku

 

   

Parc et Centre sportif communal de Trooz

Rue de l'Eglise, 22 

 

Park i Centrum sportowe gminy Trooz

Rue de l'Eglise, 22

 

Manifestation organisée avec le soutien:
 • Du Consulat Général de Pologne à Bruxelles
 • De l'Ambassade de la République de Pologne
 • De la Chambre de Commerce Wallonie-Pologne
 • De la Province de Liège - Département Culture
 • Des Communes de Trooz, Soumagne
Wydarzenie organizowane przy współpracy:
 • Konsulatu Generalnego Polski w Brukseli
 • Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli
 • Izby Handlowej Walonia-Polska
 • Prowincji Liège - Departament Kultury
 • Gminy Trooz, Soumagne
Samdi 21 Juin 2003:
 • 18:00 - ouverture officielle et vernissage de l'exposition des artistes d'origine polonaise de Wallonie
 • 19:00 - concert de jazz J. Grabowski
 • 21:00 - ensemble folklorique "Krakus"
 • 22:00 - cortège aux flambeaux dans les rues de la Commune
 • 22:30 - les traditions de la St.Jean à la polonaise sur la Vesdre.
 • soirée dansante animée par "FORTE"
Sobota 21 czerwca 2003:
 • 18:00 - oficjalne otwarcie i vernisaż artystów Walońskich polskiego pochodzenia
 • 19:00 - koncert jazzowy J. Grabowskiego
 • 21:00 - występ zespołu "Krakus"
 • 22:00 - pochód z ogniami ulicami gminy
 • 22:30 - polskie tradycje świętojańskie na wodach Vesdre.
 • wieczór taneczny animowany przez "FORTE"

 

Dimanche 22 juin 2003:
 • 14:00 - musiciens ambulants et animations diverses dans le parc
 • 15:00 - salle omnisports: ensemble folklorique "Jasna Woda" de La Louvière
 • 16:00 - messe polonaise à l'Eglise de Trooz
Niedziela  22 czerwca 2003:
 • 14:00 - muzycy i inne różne atrakcje w parku
 • 15:00 - sala "omnisports": zespół folklorystyczny "Jasna Woda" z La Louvière
 • 16:00 - msza polska w lokalnym kościele

 

Durant tout le weekend         ==>       w czasie całego weekendu 

 • Présence des associations culturelles de la Commune et de la Fédération Culturelle Wallonne. Vente de leurs produits.
 • Stand de la Chambre de Commerce Wallonie-Pologne et du Service Economique et Commercial de l'Ambassade de Pologne dans le cadre de "La Pologne, futur partenaire des PME wallonnes".
 • Présentation et vente d'artisanat d'art polonais, de mode et de bijoux polonais.
 • Dégustations de spécialités polonaises.
 • Obecność stowarzyszeń kulturalnych gminnych i Federacji Kulturalnej Walońskiej. Sprzedaż ich wyrobów.
 • Stoisko Izby Handlowej Walonia-Polska i Serwisu Ekonomiczno Komercyjnego Ambasady Polskiej w ramach "Polska, przyszły partner Walońskich PME (małych i dużych przedsiębiorstw)
 • Prezentacja i sprzedaż polskich wyrobów artystycznychm, mody i biżuterii polskiej
 • Degustacja polskich specjalności

Itinéraire

Dojazd

     1). Autoroute E40 - Sortie 37 (Herve).

          Puis Fléron (5km).

          Au 3ème rond-point, prendre la direction de Trooz.

 

     2). Liège A602 (E25 Luxembourg).

          Tunnels puis sortie 43 (Beaufays) ensuite direction

          Trooz

      1). Autostrada E40 - Zjazd 37 (Herve).

          Następnie Fléron (5km).

          Na 3-cim rondzie bierzemy kierunek Trooz.

 

      2). Liège A602 (E25 Luxembourg).

         Tunele, następnie zjazd 43 (Beaufays) i kierunek Trooz

 

   
Parking aisé et gardé à 300 mètres à proximité du Château Prayon.

Attantion: ne pas utiliser le parking du Delhaize car celui-ci est en activité le samdi et le dimanche

Parking łatwy i strzeżony w odległości 300 metrów, w pobliżu Chateau Prayon.

Uwaga: nie używać parkingu Delhaize gdyż sklep jest otwarty zarówno w sobotę jak i w niedzielę.

   

Wallonie-Pologne A.S.B.L.  /  Walonia-Polska

Route de Targon, 679
B. 4870 Fraipont
Tél.:  + 0032 (0)4 351.69.32
Fax:  + 0032 (0)4 383.57.88
wallonie_pologne@yahoo.fr
 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be