Europejski  Tygodzień  Regionów  i  Miast  2007


      
 
CZAS NA REZULATY: Zgłoś swój udział w Dniach Otwartych Europejskich Regionów i Miast

 
2007,  Bruksela,  8–11 października
 

OPEN DAYS 2007- Europejski Tydzień Regionów i Miast, odbędzie się w Brukseli w dniach 8-11 października 2007. Jest to największe coroczne wydarzenie na temat polityki regionalnej UE. W tym roku uczestnicy skupią się na tematyce związanej z generowaniem wzrostu i zatrudnienia w regionach. Tematem przewodnim tegorocznych Dni Otwartych Regionów i Miast jest: CZAS NA REZULTATY – Rola regionów i miast w tworzeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.  OPEN DAYS organizowane są przez Komitet Regionów UE oraz Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i gromadzą decydentów z UE, krajowych, lokalnych i regionalnych polityków, ekspertów z dziedziny polityki, a także przedstawicieli biznesu, banków i organizacji społecznych. Oczekuje się, że w wydarzeniu tym, które obejmie 150 seminariów i warsztatów, weźmie udział do 5000 uczestników.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji stwierdził: „Tydzień ten uosabia Europę rezultatów, którą razem budujemy. Jestem przekonany, że władze regionalne i lokalne mają zasadniczą rolę do spełnienia w procesie uświadamiania Europejczyków, jakie znaczenie w ich życiu odgrywa UE. Możemy im zaoferować konkretne rezultaty i rozwiązania. Z tego właśnie powodu nazwaliśmy tegoroczną edycję CZAS NA REZULTATY: regiony tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie. To mówi wszystko. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie wielkim sukcesem".

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, stwierdziła: „Podobnie jak w latach poprzednich, DNI OTWARTE 2007 zgromadzą krajowych, regionalnych i lokalnych ekspertów z UE aby przedyskutować regionalne aspekty rozwoju, przedstawić nowe pomysły i sprawdzić, czy i jak możemy poprawić ich realizację. Czekam zatem na tę inspirującą możliwość spotkania regionalnych ekspertów i praktyków z dziedziny polityki, aby dowiedzieć się jak możemy zrealizować nasze cele poprawienia standardów życia we wszystkich regionach i miastach UE” .

Michel Delebarre, przewodniczący Komitetu Regionów, burmistrz i deputowany z Dunkierki we Francji, stwierdził: „Odkąd DNI OTWARTE miały miejsce po raz pierwszy w 2003 r., stały się one wyjątkową europejską platformą komunikacji, dyskusji i budowania powiązań między regionami i podmiotami zaangażowanymi w politykę regionalną i spójności. Sprawmy, aby regiony były nie tylko bardziej konkurencyjne wobec siebie, ale także aby się lepiej wspierały, tam gdzie możemy stworzyć możliwości działań zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

CZAS NA REZULTATY jako temat tegorocznych DNI OTWATYCH odzwierciedla rozpoczęcie 450 nowych krajowych, regionalnych i transgranicznych programów rozwojowych i inwestycje w wysokości 500 mld EUR pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych w ciągu następnych siedmiu lat. Seminaria w trakcie DNI OTWARTYCH są podzielone na około pięć tematów:

  • Przyciąganie inwestorów: regiony i miasta pokazują, jak to działa;
  • Bliskość ma znaczenie: klastry a rozwój regionalny;
  • Mądre inwestowanie środków: partnerstwo publiczno-prawne i montaż finansowy;
  • Przekraczanie granic: tworzenie powiązań i najlepsze praktyki wspierające wzrost i rozwój;
  • Kontrolowanie wyników: jak nowe programy są wprowadzane w życie.

Obok programu, który będzie miał miejsce w Brukseli, władze lokalne i regionalne zaplanowały w swoich krajach w październiku około 100 lokalnych imprez w ramach DNI OTWARTYCH. Wydarzenie to po raz pierwszy będzie uwzględniać międzynarodowy aspekt polityki regionalnej w związku z udziałem ministrów i przedstawicieli regionalnych z Chin, Rosji i Brazylii oraz ekspertów z innych krajów spoza UE i z organizacji międzynarodowych.

Mając na względzie udany start w roku 2006, Komitet Regionów będzie gościł ponownie „Kawiarnię inwestorów”, która gromadzi partnerów publicznych i prywatnych z siedmiu „wiosek" tematycznych obejmujących transport, energię, środowisko, społeczeństwo oparte na wiedzy, zdrowie, badania i innowacje oraz montaż finansowy. Będąc prawdziwą kawiarnią, miejsce to będzie gościć również 50 połączonych seminariów i warsztatów, a także studio telewizyjne.
 

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.opendays.europa.eu  
 

Program Open Days 2007 jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/programme_290607.pdf

 

Dodatkowe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć w Internecie na stronach:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be