Bruksela  13-05-2003

        Declaration of Friendship

 

8 maja w Bree Konsul Generalny RP Pan Robert Bryła i Dyrektor EXPODROOMU podpisali “Declaration of Friendship".

Deklaracja stanowi podstawę dla dalszej współpracy obu placówek. Konsulat Generalny RP i EXPODROOM planują, realizację wspólnego projektu obejmującego szereg imprez. Będą one dotyczyły tak działalności kulturalnej jak i biznesowej.

W ramach projektu odbędą się:

  • wystawa fotograficzna prezentująca dorobek artystów fotografików z okręgu łódzkiego,

  • pokaz mody,

  • wystawa prac artystycznych wykonanych z bursztynu,

  • wystawa polskiego komiksu,

  • seminarium poświęcone Polsce, dotyczące spraw ekonomicznych i politycznych.

  • Uroczystość z okazji podpisania deklaracji miała miejsce w budynku Expodroomu w Bree.

O 18.30 w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z mediami. W trakcie konferencji prasowej koordynatorzy projektu Pani Konsul Iwona Wojtczak z Konsulatu Generalnego RP i Pan Rob Tielmans z EXPODROOMU przedstawili mediom założenia projektu i sprecyzowali cel podpisania omawianej deklaracji.

Po konferencji o godz. 19.00 miała miejsce recepcja, podczas której Polonia i sympatycy Polski mieli okazję do rozmów i utrwalania wzajemnych stosunków. Na spotkaniu tym gościli również przedstawiciele biznesu zarówno belgijskiego jak i polskiego, co przyczyniło się do nawiązania nowych kontaktów na tej płaszczyźnie współpracy. Oprócz przedstawicieli organizacji polonijnych i świata biznesu, na uroczystości obecni byli przedstawiciele korpusu dyplomatyczno — konsularnego.

Po wystąpieniu Konsula Generalnego RP Pana Roberta Bryły i ministra ekonomii J. Gaabrielsa ok. godz. 20 nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji przez Panów Konsula Generalnego RP Roberta Bryłę i Dyrektora EXPODROOMU Pana Etienne Tielmansa. Po złożeniu podpisów pod tekstem deklaracji gratulowano i życzono owocnej współpracy obu Panom i Pani Konsul Iwonie Wojtczak. W czasie trwania uroczystej recepcji swój program artystyczny przedstawiła kapela i polonijny zespół folklorystyczny ,,Krakus" z Genk. Kolejnym punktem programu był występ polskiego zespołu folkowego Dikanda ze Szczecina. Dźwięki muzyki uatrakcyjniały czas i wprowadzały przyjazną atmosferę w umacnianiu kontaktów polsko — belgijskich.

Inicjatorami i organizatorami spotkania i projektu byli ze strony Konsulatu Generalnego RP Pani Konsul Iwona Wojtezak i ze strony EXPODROOMU Pan Rob Tielmans.

                                      A. Agacki

 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be