KOMUNIKAT

KONSULATU GENERALNEGO RP W BRUKSELI

 

         Konsulat Generalny RP w Brukseli uprzejmie informuje, że w dniach  7 i 8 czerwca 2003 roku odbędzie się w Polsce referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Referendum będzie miało miejsce również poza granicami kraju.

        Na terytorium Królestwa Belgii zorganizowane zostaną 2 obwody głosowania. Siedzibami obwodowych komisji referendalnych będą:

 

    1). Konsulat Generalny RP

         28, rue des Francs

         1040 Bruksela

 

 

    2). Szkoła Polska w Antwerpii

        Sint-Jan-Berchmans College

        Jodenstraat 15

        2000 Antwerpia

 

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 6.00-20.00.

 

Konsulat Generalny RP w Brukseli informuje, że w głosowaniu będą mogli wziąć udział obywatele polscy, mający ukończone 18 lat i  legitymujący się ważnym paszportem polskim.

W Konsulacie Generalnym RP w Brukseli prowadzony jest spis osób uprawnionych do udziału w referendum. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Konsulacie lub pisemnie, telefonicznie, faxem bądź pocztą e-mail do dnia 3 czerwca 2003 r., podając nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania (osoby przebywające za granicą czasowo, wskazują adres zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wystawienia oraz numer ewidencyjny PESEL, jeśli jest znany zgłaszającemu. Należy wskazać miejsce głosowania (Bruksela lub Antwerpia).

 

    Tel. Konsulatu Generalnego RP:

    02/73 90 100,  02/73 90 110,  02/73 90 121,  02/73 90 124

    Fax 02/73 60 464,  02/73 64 459

    e-mail: consulbrux@ipmaster.be

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be