"Listy  z  daleka"

 

Mecenat, sponsoring a „Listy z daleka”


        Mecenat – to opieka wpływowych i bogatych miłośników i amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem artystów i ich poczynań.

        Samo określenie wywodzi się od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka, doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi Wergiliusza, Horacego i Propercjusza. Jego nazwisko stało się synonimem protektora sztuki i nauki.

        D
awny mecenat dworski, królewski, magnacki, kościelny (szczególnie papieski) zastąpiły w czasach współczesnych formy opieki sprawowanej przez wyspecjalizowane instytucje społeczne, np. fundacje państwowe i prywatne

        Wielkim mecenasem sztuki w Polsce był Stanisław August Poniatowski. Finansował liczne przedsięwzięcia artystyczne, wielokrotnie zaciągając w tym celu pożyczki. Wiele osób zarzucało mu (jako królowi) trwonienie pieniędzy na sztukę, gdy brakowało funduszy na wojsko oraz inne potrzeby państwa.

        A więc - mecenas sztuki to osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym bez żadnych zobowiązań ze strony obdarowywanej.

        Sponsoring
jest iedną z najszybciej rozwijających się obecnie form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji.

        W sponsoringu występują zawsze dwie strony . sponsor – jest nim najczęściej firma lub osoba prywatna  zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty; sponsorowany – jest nim osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.

        Sponsoring bywa dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów jak i sponsorowanych. Jednak dla sponsorów jest on dodatkową formą promocji. Możemy powiedzieć, że sponsoring jest to działanie marketingowe, promujące firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi, niekoniecznie w krótkim przedziale czasowym.

 

„Listy z daleka” są otwarte na oba rodzaje współpracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktów z redakcją : leokadiak@yahoo.fr


Przypomnijmy, że w czerwcu br mija 16 lat istnienia Listow z daleka. Był to rok 1996, pierwszy numer ujrzal swiatlo dzienne w belgijskim mieście Liège, w wydaniu czarno- bialym.

 


 

 

 

Okładka 87 numeru "Listów z daleka" Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be