Z  DZIEJÓW  „LISTÓW Z DALEKA"   


 

  Lettres de loin. Letters from far away. Briefe aus der Ferne. Listy z daleka.

   

PISMO OGÓLNOŚWIATOWEGO   KORESPONDENCYJNEGO   KLUBU EMIGRANTÓW

dwumiesięcznik SPOŁECZNO-LITERACKO-KULTURALNY.

 

Listy z daleka”  zrodziły się  na podstawie  korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym.
 

Dziś „Lzd” są określane jako  twór   intelektualnej myśli polskiej Emigracji.

 

„Listom z daleka” oraz Członkom Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów błogosławił    Papież  Jan Paweł II ( info w n-rze 42).

 

 „Listy z daleka” zostały wniesione do Przewodnika Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej, realizowanej w ramach projektu UNESCO „Biblioteka Wirtualna Klasycznych Tekstów Literatury Świata” (info w n-rze 43).

 

„Listy z daleka” zostały wniesione na stronę internetową Klubu Publicystów Polonijnych, istniejącego w Warszawie od ponad 40 lat ( info w n-rze 50). 

 

W „Lzd” dzielimy się naszymi doświadczeniami z codzienności  w obranych przez nas krajach, drukujemy sylwetki własne i przyjaciół, naszą poezję, szkice literackie i publicystykę. W pismie - na życzenie - są  zamieszczane adresy do wymiany korespondencji, pozdrowienia i różnego rodzaju ogłoszenia. Raz do roku jest przygotowywana aktualna Lista Adresowa Osób Chętnych do Wymiany Korespondecji – wysyłana na zamówienie i tylko dla klubowiczów.

 

„Listy z daleka” niejednego podniosły na duchu, wskazując, że w swych kłopotach i tęsknotach  nie jest odosobniony. Bo, jak się okazuje, życie wszędzie ma swe ostre kąty: w Polsce i w Australii, w Niemczech i w Afryce, we Włoszech i w USA :

 • „Listy” są  autentycznym  świadectwem  życia emigracyjnego. Przez wiele lat pracowałem za granicą, więc doskonale rozumiem to, o czym piszą  Czytelnicy. Włączamy “Listy” w księgozbiór naszej biblioteki i ufamy, że zainteresują  naszych studentów i księży – pisze ks. Jerzy J. Prucnal Schr, dyrektor biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.
   

 • Listy z daleka” są  moim oczkiem w głowie, bo dają  mi to, czego nie miałem w domu rodzinnym: ciepło, zrozumienie i to,  że są   ludzie, mający  pozytywne spojrzenie na otaczającą  nas rzeczywistość   - mówi jeden z kolegów.
   

 •  „Listy z daleka”- to moje duchowe wsparcie w trudnym czasie. To moje okno na  świat. Kocham je - pisze Marianna Czerwińska z Polski.  
   

 • Listy z daleka” są   dla mnie tęsknotą  za krajem. Są  piękne ale smutne. I  ja po refleksji nad  życiem jestem smutny - zwierza się   Juliusz Wachowski z Niemiec.
   

 • „Listy z daleka”- są bardzo ważnym pismem polonijnym - zauważa Teresa Dębek z Australii. Doczekają się czasów, kiedy naukowcy będą czerpali z nich wiedzę do prowadzenia badań o życiu emigracyjnym...
   

 • ... Idea „Listow z daleka”  jest niezwykle trafna. Losy Polaków są bardzo ciekawe i nieprawdopodobnie poplątane, bywają czasem niewiarygodne . Uważam również za bardzo trafną Pani ideę -  ..."Listy z daleka" będą kontynuowały tworzenie pozytywnego obrazu polskiego emigranta –  jest to bardzo ważne! Należy robić wszystko, aby obraz Polaka za granicą był przykładem uczciwości, kultury, pracowitości, patriotyzmu – pisze Zygmunt Haduch z  Meksyku.

__________________________________

 

„Listy z daleka” – pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów, kz (asbl) Dwumiesięcznik społeczno-literacko-kulturalny. 32 strony A5 , z kolorową okładką.

 

„Listy z  daleka” czytane są : w Afryce, Ameryce, Anglii, Australii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Kanadzie, na Litwie, w Niemczech, Polsce,  Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech.

 

Redaguje i wydaje Leokadia Komaiszko, rue des Courteaux 229, 4032 Liège, Belgia.

                                   E-mail :   LeokadiaK@yahoo.fr   

 

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Autorzy tekstów odpowiadają  za wiarygodność  faktów. Poglądy autorów nie zawsze  są zbieżne  z poglądami redakcji. 

 

 Aktywnie  współpracują:  Australia: Teresa Dębek, Belgia: Ryszard Jędrzejczak;   Holandia: Aldona Kołacz, Hiszpania: Bogumiła Olaniecka, Teresa Nicoś; Kanada: Elżbieta Piechuła; Litwa: Edward BrazisNiemcy: Angelika Sosnowski, Juliusz Wachowski; Polska: Fundacja „Pangea”,  Halina Olszewska, Iwona Startek, Małgorzata Wille, Zespół Pomocy Wzajemnej, Krystyna Podzimska; Szwecja: Klementyna Oleszczuk; USA: Dezyderiusz Lachocki; Włochy: Małgorzata Jedlecka

 

Prenumerata: 6 wydań rocznie, wraz z przesyłką pocztą zwykłą do  wszystkich krajów UE – 25 + 1 euro . Do pozostałych krajów Europy i  świata – 30 + 2 euro. Za pocztę  lotniczą  doliczamy   7 euro.  Prenumerata internetowa na cały świat: 10 euro. "Listy z daleka"  są wysyłane  po uprzedniej opłacie  prenumeraty.

 

Ogłoszenia: Druk  na łamach „Lzd” nowego zgłoszenia do Klubu - 5 euro. Lista Adresowa - 5 euro. Ogłoszenia zwykłe, prywatne – od 5 euro. Matrymonialne, firmowe, tekst zwykły – już od  10 euro. Ogłoszenia większe, kolorowe, z fotografią itp. – wg  cennika „L zd”. Ogłoszenie ukazuje się po potwierdzeniu wpłaty.  Za  treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.  Nie odpowiadamy też za ewentualne nieścisłości w informacjach czy adresach pisanych nieczytelnie.
  

             E-mail :   LeokadiaK@yahoo.fr 
 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be