"Listy  z  daleka"                                                                    


   

   *      Numer  42  w  skrócie:

 

Z artykułu wstępnego pt.: „Wspólną pasją złaczeni”:

 „...„Listy z daleka” składają   podziękowania  na ręce   Pana Roberta Bryły, Ministra Pełnomocnego, Konsula Generalnego  Konsulatu RP w Brukseli i Pani Iwony Wojtczak, Konsul ds Polonii za  pozytywne rozpatrzenie możliwości dofinansowania  wydawnictwa „Listów z daleka” jeszcze  w tym roku (2003).  „Dotacja Konsulatu Generalnego RP w Brukseli na potrzeby wydawnicze periodyka emigracyjnego „ Listy z daleka””  pozwoli nam  na dalszy, bardziej dynamiczny rozwój pisma. Dziękujemy  serdecznie za zaufanie, za docenienie naszego trudu. Mamy nadzieję, że do akcji  rozbudowy „Listów z daleka” zechcą dołączyć się Mecenasi  Polskiej Kultury i Sztuki na Emigracji, przedsiębiorcy w Kraju i Za Granicą, a także wszyscy, którym drogie jest polskie słowo pisane na Emigracji. 

 _______________________________________________________________________________

Poza tym w n-rze:

  • Błogosławieństwo  Papieża Jana Pawła II dla Członków Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów, którego pismem są „Listy z daleka”.

  • Polacy i sezon Korridy w  Hiszpanii

  • Europa i Australia – porównanie kultur

  • Emigracja na Zachodzie: ciało syte - dusza głodna

  • Język polski w Brukseli

  • Polonia belgijska wstydu Polsce nie przyniosła

  • Obalanie mitów o Polakach w Australii

  • Język polski w szkołach niemieckich

  • Mieszkać w Japonii

  • Poezja, ogłoszenia, informacje

_______________________________________________________________________________

          Zapraszamy do lektury „Listów z daleka”. Pamiętajmy o uregulowaniu na czas prenumeraty. Obecnie w Europie można korzystać z gratisowych przelewów prenumeraty – wystarczy podać dane komputerowe banku (na 1ej str., w akapicie „Prenumerata”). Zapraszamy przedsiębiorców  do korzystania z łamów „Listów z daleka” celem  reklamowania  swojej działalności  nie tylko na Europę ale i  na  świat.

 _______________________________________________________________________________

           Zapraszamy do nabywania  tomików  emigranckiej poezji, klubowych pamiątek. Klubowicze, zainteresowani wymianą korespondencji, mogą zaopatrzyć się   w aktualną Listę Adresową.

 _______________________________________________________________________________

          Redakcja czeka na  dalszy ciąg listów, propozycji, uwag. W miarę możliwości, przekazujmy teksty przez internet lub na dyskietkach komputerowych  ( teksty - w formacie Word, ilustracje – jpg). 

 _______________________________________________________________________________

Prenumerata „Listów z daleka”

 6 wydań, wraz z przesyłką pocztą zwykłą do Europy Zachodniej ( w tym- Belgii) – 25 euro. Do Polski i Europy  Wschodniej - 20 euro. Do pozostałych krajów świata – 30 euro. Za pocztę  lotniczą  doliczamy   5 euro.

                                   e-mail:      LeokadiaK@yahoo.fr

                           WWW:         http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be