"Listy  z  daleka"                                                                    


 

Zdjęcie na okładce:  Argentyna. Buenos Aires. Recoleta. Fotografia ze zbiorów „Listów  z daleka”.


  
Listy z daleka , nr 57.    Wydanie ukazało się we wrześniu 2006 roku.
 

  W  dzisiejszym numerze: 

  

·     Od i do redakcji  - “Życie jak lustro”.
...Mamy w dniu dzisiejszym pewne osiągnięcia i coraz więcej uznania - to wszystko jest wynikiem naszej pracy, naszej twórczości, ciągłości  wydawania "Listów z daleka" i ich promocji. Możemy śmiało sobie wzajemnie tej inicjatywy pogratulować.

W imieniu nas wszystkich, pragnę  dziś podziękować Pani Elwirze Kucharskiej, Radcy Minister, Konsul Generalny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, za  dalszą pomoc w wydawaniu „Listów z daleka”.
Pozwolę tak samo przesłać nasze grupowe podziękowanie Panu Ryszardowi Jędrzejczakowi  z Brukseli – za regularną promocję naszego periodyku na Portalu Polonii Belgijskiej.

Z okazji obchodów 10-lecia "Listów z daleka", wydamy 6 specjalnych numerów - zapraszam więc Państwa wszystkich, do zapełniania łamów „Listów z daleka”  treścią na ten temat.

 

·    Antologia Poezji naszych Klubowiczów – ponowne zaproszenie do udziału, wraz ze sprecyzowaniem warunków.
 

·     Portrety osób udzielających się najbardziej aktywnie dla rozwoju „Listów z daleka” – więcej  w aktualnym wydaniu „Listów z daleka”.

 

·     Kolejne depesze gratulacyjne z okazji 10-lecia „Listów z daleka”. Tym  razem – od Rady Polonii Belgijskiej i z  Biblioteki  Narodowej w Warszawie:   ===>                   

 

·     Seria innych gratulacji oraz słów uznania, a wśród nich m.in.:  od Pani Anny Buchman, dyrektorki Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii; od Pana Roberta Stępniewskiego, naczelnika Wydziału Analiz i Promocji Urzędu Miejskiego w Łowiczu;  od Pani Renaty Partyka, redaktor naczelnej polskiej gazety „Kalejdoskop” w Niemczech itd.

 

·     „Jak zdrowe ziarna” – korespondencja naszej Koleżanki Marii Czerwińskiej z Polski, nawiązująca do poprzedniego wydania „Listów z daleka”.  Jest  tu mowa też o tym, że „Listy z daleka” łączą Polaków z różnych stron świata, jak zdrowe ziarna w jedną Rodzinę.

 

·     Nowe adresy do wymiany korespondencji, pozdrowienia dla naszych Solenizantów, podziękowania za nadesłane książki autorskie i  nie tylko – wraz z zaproszeniem do nabywania tych utworów.

 

·      „Zachować tożsamość”- art. Pani Jadwigi Arasimowicz z Polski. - ...Teraz tak dużo młodych ludzi decyduje się na wyjazd za granicę. Niedługo więcej Polaków będzie żyć poza ojczyzną niż w kraju. Ważne jednak jest, aby zachować tożsamość i znać historię swego narodu (nie tylko tę tragiczną ale i tę z sukcesami )...

 

·     4 strony poezji  naszych Klubowiczów – wiersze świeżo nadesłane z różnych krajów świata. Zapraszamy do wgłębienia się w ich bogate i niepowtarzalne treści.

 

·     Nawiązując do przeczytanego w poprzednim wydaniu „Listów z daleka”, nasza Koleżanka Iwona Startek z Polski rozważa o prawdziwej miłości, uzupełniając m.in. pominięte wersety opublikowanego w ubiegłym n-rze (56)  „Hymnu o miłości”, tekstu pochodzącego z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła (1 Kor 13, 1-13).

 

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

 

·     „Słowo dziennikarza”. Reportaż z XIV Forum Mediów Polonijnych, organizowanego co roku przez Małopolskie Forum Współpracy z Polonią (z siedzibą w Tarnowie).
W tym roku patronat honorowy nad Forum sprawowali:
Marszałek Senatu RP, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Patronat medialny nad Forum objęli: TVP Polonia, TVP3, Polskie Radio Polonia, Polskie Radio Olsztyn, Radio Kraków, Radio Maks z Tarnowa oraz Gazeta Krakowska i Gazeta Olsztyńska.
Udział wzięło 150 dziennikarzy z 29 krajów świata: Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Liban, Luksemburg, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, USA, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania oraz ok. 50 dziennikarzy z mediów krajowych.
Nasze „Listy z daleka” zaznaczyły również swoją aktywną obecność.

 

·     „Mowie ojczystej zagrażają sami Polacy”. - ... Nie ulega wątpliwości, że współczesna polszczyzna przechowuje wartości duchowe przekazane nam przez przodków. Problemem jest jednak to, ilu Polaków potrafi owe wartości zauważyć, odczytać i docenić. Jak wiadomo, zdolni są do tego tylko ludzie o wysokiej kulturze, zakorzenieni w obyczajach i rodzimym piśmiennictwie, a jednocześnie umiejący swobodnie mówić. Przeciętny Kowalski, zdominowany przez pseudokulturę marketu i hamburgera, jest zazwyczaj głuchy na własny język... – stwierdza  dr Jarosław Liberek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dr Jarosław Liberek jest również kierownikiem Telefonicznej Poradni Językowej UAM oraz sekretarzem Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

 

·     „Otwieranie przyszłości” – reportaż z francuskiej miejscości Vaudricourt,  z Uroczystości Obchodów Jubileuszu 60-lecia Posługi Duszpastersterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) we Francji, Belgii i Luksemburgu, a także VII-ego Salonu Książki Polonijnej, organizowanego już corocznie przez stowarzyszenie APAJTE z Francji.

 

·     „Głęboka wdzięczność”  - cdn  życia i działalności Polaków w dalekiej od Europy Argentynie. Autor materiałów: Ojciec Antoni H. Wróbel. - ... Dla upamiętnienia wielkich wydarzeń z historii Polski czy też rocznic istnienia jakichś organizacji, w Argentynie odsłaniano tablice pamiątkowe. Dziś takich tablic w Argentynie jest bardzo dużo (...). W samym Apostoles, które  obchodziło niedawno stulecie przybycia Polaków do Argentyny, zbudowano wspaniały kościółek, jako pomnik...

 

·     Kuchnia „Listów z daleka”. Tym razem,  dzięki naszej korespondenctce z Australii Pani Ewie Zarębskiej- Kratochwil, zapoznajemy naszych Czytelników z kuchnią Duńczyków.  Okazuje się m.in., że dwa największe duńskie browary - Carlsberg i Tuborg - stanowią nie tylko przedsiębiorstwa handlowe, ale także fundacje kulturalne, gdyż ich zyski są przeznaczane głównie na potrzeby kultury.  
Mamy nadzieję, że ten piękny zwyczaj promowania kultury,  niedługo zawita też do Belgii i do Polski!

 

·     Ogłoszenia. Konkursy, przygotowanie książek, praca, nieruchomości itd.

 

 

Prenumerata. 6 wydań, wraz z przesyłką pocztą zwykłą do wszystkich krajów UE – 25 euro. Do pozostałych krajów świata – 30 euro.  Za pocztę  lotniczą  doliczamy   5 euro. 

Prenumerata internetowa na cały świat : 10 euro.

"Listy z daleka"  są wysyłane  po uprzedniej opłacie  prenumeraty.

 

Obecne wydanie „Listów z daleka”, a także niektóre  wydania wcześniejsze  czekają na Państwa zainteresowanie, czekają na Państwa zamówienia! Dysponujemy m.in. jubileuszowym wydaniem „Listów z daleka” – nr 50, a także numerem 51, w całości poświęconym osobie Naszego Papieża - Jana Pawła II. Proponujemy kompletowanie roczniku „Listów z daleka” z okazji 10-lecia ich istnienia. Obecne wydanie jest już drugim z kolei, poświęconym tej dacie.

 

Instytucje, fundacje, organizacje, stowarzyszenia a także osoby prywatne serdecznie zapraszamy do współpracy. Zapraszamy  do dalszego wspólnego tworzenia  naszych emigracyjnych „Listów z daleka”!

 

Pamiętajmy, że udzielając się dla „Listów z daleka”, promujemy również siebie samych i swoją twórczość, że zostawiamy po sobie niezacierający się ślad.  

                               e-mail:      LeokadiaK@yahoo.fr

                           WWW:         http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm

 

„Listy z daleka” zostały wniesione na stronę internetową Klubu Publicystów Polonijnych, istniejącego w Warszawie od ponad 40 lat.  Adres: www.publicysta.glt.pl
 


  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be