"Listy  z  daleka"


 

Zdjęcie na okładce: Polska. Konstantów. Zimowy sen stuletniej chałupy. Fot. Lidia Startek.


  
Listy z daleka , nr 59     Wydanie ukazało się w marcu  –  2007 roku.
 

  W  dzisiejszym numerze: 

  

·     Od i do redakcji  - Nienaruszalność wiosny.

... „Listy z daleka” zostały uwiecznione w kolejnych pozycjach książkowych :  „Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich”, wyd.  Dortmund – Katowice 2006, gdzie jest  dokument przedstawiający błogosławieństwo Papieża dla  „Listów z daleka”  oraz  w trzecim numerze  biłgorajskiego roczniku „Aspekty”, gdzie  w artykule o współczesnym patriotyzmie, jest  mowa o „Listach z daleka”.

Całemu Naszemu Gronu Klubowemu oraz Naszym Sympatykom życzymy – Radosnych  Świąt Wielkanocnych i smacznego jajka, obfitych stołów  i przyjemnych spotkań   w rodzinie czy z przyjaciółmi.   - Autorka tekstu : Leokadia Komaiszko.

 

·     Appel. « …Wiadome jest Szanownemu Gremium, że nasz pożyteczny i unikalny fascykuł (mowa o « Listach z daleka ») stał się przedmiotem zainteresowania Biblioteki Narodowej. Zawarte w nim intelektualne treści oraz historia polskiego wychodźstwa to niewątpliwie bogactwo kulturowe, które powinno służyć następnym pokoleniom. Zadaniem Książnicy, pisze w nr 57 Pani Dyrektor ds. Opracowania Zbiorów mgr. Elżbieta Stefańczyk, jest zarejestrowanie dokumentu w bibliografii "Polonica Zagraniczne" a także wieczyste jego przechowywanie i udostępnianie w Czytelni Czasopism. Życzeniem Biblioteki jest posiadanie całej edycji "Listów z daleka" w podwójnych egzemplarzach. By sprostać wymaganiom, potrzebna jest dobra wola i merytoryczne zaangażowanie. Mając świadomość co do wymiaru i wartości przedsięwzięcia, inicjuję utworzenie Funduszu na rzecz rozwoju "Listów z daleka" z priorytetowym uwzględnieniem uzupełnienia Zbioru. » - pisze nasz kolega  Antoni Koprowski z Łodzi  w  Polsce.

 

·     Bez maski. « ...Właśnie w cukierni P. Antoni Koprowski zainteresował mnie lekturą "Listów z daleka", pożyczając kilka egzemplarzy. Gdy wnikliwie zapoznałam się z treścią otrzymanych periodyków, rozbudziło się we mnie pragnienie poszerzania horyzontów, obserwując codzienne życie rodaków poza granicami Ojczyzny - " bez maski".(...) Obniżenie poziomu życia oznacza rezygnację z jakiegoś kanonu estetycznego, ale m.in. w « Listach z daleka » dzięki artykułom pisanym przez światłych ludzi, można podnosić poprzeczkę intelektualną, a koszt tego periodyku jest naprawdę niski w porównaniu do innych wydawnictw nawet krajowych. » - pisze Helena Frątczak z Łowicza w Polsce.

 

·     Nowe adresy do wymiany korespondencji. Aktualna Lista Adresowa na rok bieżący.

 

·     Listy z Syberii i z Rosji. « … Dziękujemy serdecznie za przysyłane regularnie "Listy z daleka"!  Dla nas osamotnionych tu w Rosji, to wielka radość mieć tak interesujący kontakt z szerokim światem! » - stwierdza Agnieszka Sołowjowa z Wielkich Łuk w Rosji.

 

·     Serce na Emigracji. « …10 lat „Listów z daleka”, to  czas kiedy razem tęsknimy i razem żyjemy z dala od domu. Chociaż teraz tutaj jest mój dom. Drzewa są takie same, może tylko inaczej szumią, trochę tak jak gdyby w obcym języku. (...)Tak, napiszę list. I wtedy już nie będzie tak daleko. „Listy...”skracają tę drogę, dzięki nim myśli szybciej płyną do Polski, do domu... » - zwierza się Małgorzata Derwalis z Belgii.

 

·     Mejorado del Campo. «…To tutaj budowana jest ogromna bazylika. Jest to ciekawe z tego względu, gdyż od 40 lat wznosi tę budowlę jedna jedyna osoba - 80 -letni dziś zakonnik. Gdy jako młody człowiek przebywał w zakonie i zachorował na gruźlicę płuc, został usunięty z zakonu. Będąc poza murami klasztoru, wrócił do zdrowia i w podzięce za ocalone życie i zdrowie, rozpoczął budowę bazyliki na ziemi, którą dostał od rodziców. Początkowo nikt nie interesował się tym, co robi ten człowiek, a on z uporem maniaka chodził po wysypiskach, śmietnikach i zbierał dosłownie wszystko co ludzie wyrzucali… » - opowiada Teresa Nicoś z Hiszpanii.

 

·     Poezja. Najnowsze wiersze naszych Klubowiczów – Polaków Emigrantów rozsianych po szerokim świecie.

Spójrz w stronę nieba

 

Chcę być jak ptaszki, ptaszki co wracają

Gdy słonko trwa dłużej, no i przygrzewa,

Wiosną, w swe strony kiedy śniegi tają

I kwitną drzewa.

Brak tylko śpiewu, lecz biadać nie trzeba;

Spójrz w stronę nieba.

Lecą kluczami w swe rodzinne strony,

Lecą wytrwale ci nasi śpiewacy.

Mijają lasy, chatki i zagony.

Lecą do pracy.

Widać na niebie ptasie grupy, sznury;

Zerknij do góry.

Chciałbym jak one dążyć w swojskie strony

Gdzie polskie słowo kwitnie oraz śpiewa,

Gdzie każdy liścik z dala doręczony

Bliskość rozsiewa.

Dostarcza grupie kleiku co spaja

Jak “Trzeciego Maja”.

Dezyderiusz LACHOCKI, Wayne, USA

 

·     Ryszard Kapuściński – pro memoriam. « …23 stycznia br. w wieku 74 lat, zmarł Ryszard Kapuściński, wybitny reporter, pisarz, podróżnik, laureat wielu nagród i odznaczeń, w ubiegłym roku zgłoszony do Literackiej Nagrody Nobla. Urodził się w Pińsku na Polesiu, w dzisiejszej Białorusi. Studiował polonistykę i historię.  (...) Mówiono o nim „cesarz reportażu”, „mistrz słowa”, a Salman Rushdie napisał: „Jeden Kapuściński wart jest tysiąca skamlących i fantazjujących gryzipiórków”. Był jednym z tych wybitnych Polaków, którzy zdobyli w świecie rzeczywisty autorytet... » - artykuł przygotowała Iwona Startek z Polski.

 

·     Wielkanoc w Australii. « … Migają po drodze liczne drogowskazy, jedne z nich przyciąga moją uwagę - Cracow; w pobliżu Theodore jest miejscem w którym w latach 1932-1976 wydobywano złoto w znanej koplani Golden Plateau. Nazwę swą zawdzięcza ono zatrudnionym tam Polakom… » - autorka reportażu Ewa Zarębska-Kratochwil z Australii.

 

·     Park Etnograficzny w Olsztynku. Pokłosie XIV Forum Mediów Polonijnych. « … Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku należy (poza Skandynawią) do najstarszych w Europie placówek muzealnych na wolnym powietrzu. Budowę rozpoczęto w 1909 roku na skraju Ogrodu Zoologicznego w Królewcu, gdzie z terenu ówczesnych Prus Wschodnich zgromadzono ponad 20 obiektów architektury ludowej i dwa obiekty archeologiczne… » - autorka tekstu Leokadia Komaiszko z Belgii.

 

·      Posłuszna Hinduska. Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Kobiet, o pozycji współczesnej kobiety w Indiach opowiada Jadwiga Arasimowicz-Banaszak z Polski.

 

·     Fundacja Muzeum Dziedzictwa Polskiego w Nowej Zelandii. « … Fundacja Polskiego Dziedzictwa w Auckland – Polish Heritage Trust – została utworzona 17 września 1999 roku. W ramach Fundacji działa Muzeum Polskiego Dziedzictwa – Polish Heritage Museum. Muzeum zostało oficjalnie otwarte 18 lipca 2004 roku. Swoją siedzibę ma na wschodnim wybrzeżu Auckland, w malowniczej dzielnicy Howick... … » - tekst przysłany z Nowej Zelandii specjalnie dla « Listów z daleka ».

·     Kuchnia „Listów z daleka”. O pierogach opowiada nam Małgorzata Wille z Polski. « …Pierogi, potrawa występująca w Polsce, Rosji, Białorusi, Ukrainie. (…)Wg Bańkowskiego słowo to i jemu podobne w innych językach słowiańskich jest zapożyczeniem z dialektów uralskich (por. est. piirag, łot. pirags, lit. pyragas). Inna hipoteza wskazuje na rosyjskie słowo "pir" - "święto", "uroczystość" i staro-cerkiewno słowiańskie"piru".»

 

·     Ogłoszenia. Konkursy, przygotowanie książek, praca, nieruchomości, akcja „Pomagamy sobie sami”, td.

 

Prenumerata.

6 wydań, wraz z przesyłką pocztą zwykłą do wszystkich krajów UE – 25 euro. Do pozostałych krajów świata – 30 euro.  Za pocztę  lotniczą  doliczamy   5 euro. 

Prenumerata internetowa na cały świat : 10 euro.

"Listy z daleka"  są wysyłane  po uprzedniej opłacie  prenumeraty.

 

Obecne wydanie „Listów z daleka”, a także niektóre  wydania wcześniejsze  czekają na Państwa zainteresowanie, czekają na Państwa zamówienia!

Dysponujemy m.in. jubileuszowym wydaniem „Listów z daleka” – nr 50, a także numerem 51, w całości poświęconym osobie Naszego Papieża - Jana Pawła II.

Proponujemy kompletowanie roczniku „Listów z daleka” z okazji 10-lecia ich istnienia. Obecne wydanie jest już czwartym z kolei, poświęconym tej dacie.

 

Instytucje, fundacje, organizacje, stowarzyszenia a także osoby prywatne, zainteresowane sponsoringiem, serdecznie zapraszamy do współpracy. Zapraszamy  do dalszego wspólnego tworzenia  naszych emigracyjnych „Listów z daleka”!

 

Pamiętajmy, że udzielając się dla „Listów z daleka”, promujemy również siebie samych i swoją twórczość,  swoją działalność, że zostawiamy po sobie niezacierający się ślad.

  

                               e-mail:      LeokadiaK@yahoo.fr

                           WWW:         http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm

 

„Listy z daleka” zostały wniesione na stronę internetową Klubu Publicystów Polonijnych, istniejącego w Warszawie od ponad 40 lat.  Adres: www.publicysta.glt.pl
 


  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be