WYDARZENIA KULTURALNE

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI O "LAMPĘ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA" 2005 WYGRAŁA Leokadia Komaiszko z Belgii

      Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych twórców, stworzenie możliwości publicznych konfrontacji. Konkurs ma otwarty charakter. Nagrodzone i wyróżnione utwory publikowane są w Almanachu Poetyckim, którego promocja odbywa się podczas uroczystej Biesiady Poetyckiej.

       Jury konkursu w składzie: Marek Wawrzkiewicz - przewodniczący jury, poeta, prezes ZG ZLP, Jan Tulik - poeta, krytyk literacki, Wacław Turek - poeta, po zapoznaniu się z 294 utworami nadesłanymi przez 98 autorów z Polski oraz środowisk polonijnych z Australii, Belgii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Szwecji, USA, Węgier przyznało:

  •  I miejsce Leokadii Komaiszko - z Belgii (godło Litwa)

  •  II miejsce Rafałowi Jaworskiemu z Tych (godło Np. Bóbrka )

  •  III miejsce Halinie Kurek ze Zręcina (godło LILKA)

Wyróżnienia:

  •  Ela Galoch z Turku (godło "Nie mam stóp")

  •  Ewa Kaca z Namysłowa (godło JANKA)

  •  Tadeusz Lira-Śliwa z Wrocławia (godło AGORA )

Konkurs zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Krosno:

A OTO NAGRODZONY WIERSZ:

NA WILEŃSZCZYŹNIE

Sierpień i wieczór. Rudy spasiony koń

na przednówku jesieni. W zroszonym

zapachu trawy -  chcą opowiadać o sobie.

Mijam pełne  jabłek  Żwiniany. Stogi słomy.

Drewniane, wysłużone niejednemu pokoleniu  domy .

 

Wysunął się księżyc. Jak wielka tarcza

pamięci. - I Syberię przeżyłam!- szepnęła

pochylona pani Marysia. - Te wygnania –

zesłania - to i Bóg nie wie, za co...Lecz tęsknota

za krajem dzieciństwa przemogła i dała powrócić!

 

Wiatr porozrzucał podsłuchaną komuś

muzykę. Potem znów się cisza leniwie

rozsiadła.  Rudy koń się radośnie rozerżał.

Dziarsko  kroczyła przez łąki pani Marysia.

Wraz z nią szedł wrzesień. Ciężka praca. I ukochanie Żwinian.

 

 

Leokadia Komaiszko,

Teklany, Litwa, sierpień 2001


 
Leokadia Komaiszko mieszka w Belgii (region Liège) skąd redaguje i wydaje  pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów - „Listy z daleka”


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be