Archiwum  2008   

 

Aldona Jankowska w Brukseli - wywiad: "Pani Aldono, przyjeżdża Pani do Brukseli ze swoim show po raz pierwszy. Co kryje się pod tytułem „Jak nie ja, to kto?”  "...Razem z moim przyjacielem Henrykiem Pasiutem napisaliśmy monologi kabaretowe opierając je, zgodnie z tradycją stand up comedy, na bezpośrednim kontakcie z widzem. Tymi właśnie tekstami przywołamy na estradę galerię śmiesznych typów i postaci, które, mam nadzieję, rozśmieszą widzów, (przynajmniej tak było do tej pory) ale i momentami skłonią do głębszej refleksji. A żeby nie daj Boże nie było nudno będą jeszcze rasowe piosenki kabaretowe, kuplety śpiewane z widzami, śmieszne kostiumy i żarty muzyczne. Podobno wpadnie nawet sama Pani Prezydentowa, szukajaca swojego małżonka na kolejnym szczycie unijnym ? ..."          <więcej>

 

 II  EDYCJA  KONKURSU  "POLAK ROKU W BELGII"

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą: rue des Francs 28, 1040 Bruksela,
we współpracy z
Radą Poloni
i Belgijskiej.
 

Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach: kultura, medycyna, przedsiębiorczość w biznesie, działalność społeczna, Młody Polak, a celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Belgii poprzez ukazanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terenie Belgii, docenienie jego działalności oraz przedstawienie sukcesu, jaki odniósł w roku 2008.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 stycznia 2009 r. 

WSZYSTKICH  ZACHĘCAMY  DO  WZIĘCIA  UDZIAŁU

       Regulamin konkursu "POLAK ROKU W BELGII" rok 2008  ===>   

       

Zamknięcie Konsulatu Generalnego RP w Brukseli !     Niech żyje Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli - zmiana ma charakter formalny i - jak wynika z oficjalnych wypowiedzi - jest następstwem przekształceń w organizacji polskiej służby zagranicznej. Od 1 stycznia 2009 Wydział Konsularny Ambasady RP w Królestwie Belgii będzie - jak dotychczas - podejmować wszelkie działania w interesie i na rzecz Polaków zamieszkujących lub przebywających w Belgii.       <więcej>

 

Konkurs  recytatorski utworów Zbigniewa Herberta -  w dniu 21 listopada br. w Konsulacie Generalnym RP odbył się finał konkursu recytatorskiego utworów Zbigniewa Herberta. Celem konkursu było upamiętnienie 10 – lecia śmierci Zbigniewa Herberta (rok 2008 ogłoszono uchwałą Sejmu Rokiem Zbigniewa Herberta) i zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej na obczyźnie pięknem jego poezji.         <więcej>

   

18 listopada 2008 minął termin ubiegania się o odszkodowania za działalność opozycyjną w PRL-u. Ustawodawca przyjął liczbę ok. 30 000 osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia i ustalił górną granicę żądań do 25 000 zł. Stowarzyszenie Internowani.pl od samego początku wejścia ustawy w życie, a nawet dużo wcześniej, gdy ustawa była w Sejmie, pilotowało ten projekt. Przyszedł czas na podsumowanie naszych starań i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.         <więcej> 

 

Wyniki Konkursu Dziennikarskiego dla młodzieży - przy okazji spotkania z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowanego w  piątek 24 października w  Konsulacie RP w Brukseli zostały ogłoszone wyniki konkursu dla młodych dziennikarzy. Z ponad 30 nadesłanych prac konkursowe jury wyróżniło: Martę Sabinę Kudiuk - pierwszą nagrodą, Piotra Banacha drugą nagrodą, Sarę Łapińską i Macieja Michalaka trzecię nagrodą (ex equo) oraz Martę Pytel i Aleksandrę Martynę Urbanek wyróżnieniami.     <więcej + wyróżnione prace>
 
Powszechny Chrzescijański Związek Zawodowy (CSC/ACV) - bezpłatne porady, pomoc i informacje dla osób zatrudnionych w sektorze budowlanym w Belgii. Jeżeli mają Państwo wrażenie, iż są Państwo traktowani niezgodnie z obowiązującym w Belgii prawem pracy wówczas mogą Państwo skontaktować się z nami. Dyżury w języku polskim( od dnia 4.11. 2008 ) w każdy  1 i 3 wtorek miesiąca, od godziny 16.00 do 18.00              <więcej>

 

Listy z daleka nr 66 -  w numerze między innymi: "Mocno zanurzony w polszczyźnie" - wywiad Haliny Ewy Olszewskiej z poetą Ernestem Bryllem.  ... Poezja jest  specjalnym rodzajem sztuki, który niezwykle zależny jest od języka. Od języka, tzn. od idiomów, od tego co ten język znaczy. To jest tak niestety z poezją, że do pewnej granicy jakiejś rzeczki, ludzie  śmieją się z tych samych dowcipów, reagują na te same powiedzenia, te same metafory. Dziesięciometrowa rzeczka zaczyna inny kraj, gdzie to już trzeba tłumaczyć . Tłumaczyć trzeba, ale to nigdy nie jest to. Poezja jest sztuką, w której człowiek zanurza się w sprawy, jakby swojego narodu... - stwierdza poeta.           <więcej>
 

Praca za granicą – nowe zasady opodatkowania - z dniem 06.08.2008 weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894) -  regulująca zasady ubiegania się przez podatników o zwrot podatku dochodowego (umorzenie zaległości podatkowej) w związku z uzyskiwaniem na przestrzeni lat 2002-2007 przychodów za granicą.         <więcej>

 

Listy z daleka nr 65 -  w numerze między innymi:  Artykuł redakcji "Listów z daleka" o przebiegu "Tygodnia mediów polonijnych w Belgii". ... Podczas tej imprezy wyraźnie się wykrystalizowało, że sprawa polska/polonijna powinna opierać się nie na konkurencji lecz na wzajemnej życzliwości, pomocy i współpracy. (...) Polska może być z nas dumna i Senat RP powinien by zacząć bardziej doceniać nasz wysiłek kultywowania języka polskiego i kultury tu, w Belgii, centrum Unii Europejskiej.            <więcej>
 

Wojciech Skalmowski nie żyje - W ubiegłym tygodniu w Brukseli zmarł Wojciech Skalmowski - krytyk literacki, eseista, językoznawca, przed laty stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego", oraz paryskiej "Kultury".          <więcej>

 

Księga kondolencyjna w związku ze śmiercią Bronisława Geremka - W związku z tragiczną śmiercią Bronisława Geremka, byłego Ministra Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, będzie otwarta księga kondolencyjna w następujących godzinach: wtorek 15 lipca w godzinach 14.00-17.00,  środa 16 lipca w godzinach 10.00-13.00 i 14.00-17.00, czwartek 17 lipca w godzinach 10.00-13.00.
 

Timothy Garton Ash: Geremek to historyk i twórca historii - "Kiedy umierają przyjaciele, umiera część nas. Kiedy w tę niedzielę zginął w wypadku samochodowym Bronisław Geremek, odeszła z nim cząstka Europy. ... Niezrównany znawca dziejów biedoty w średniowiecznej Francji, członek partii, który odegrał kluczową rolę w ruchu "Solidarności", architekt pokojowej transformacji kładącej kres komunizmowi nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej, minister spraw zagranicznych wprowadzający swój kraj do NATO i deputowany do Parlamentu Europejskiego, gdy Polska weszła do UE - miał w swym krwiobiegu aż tyle historii, która uczyniła nasz kontynent tym, czym jest dziś, na dobre i złe. Część jej, zwłaszcza XIV i XV wieku, spisał sam, części był autorem za naszych czasów."          <więcej>


Likwidacja Konsulatu Generalnego RP w Brukseli -
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw w stosunku do przeprowadzanych zmian, prosimy o uwzględnienie naszej opinii i zaniechanie likwidacji istniejącego od lat Konsulatu Generalnego RP w Brukseli. Jesteśmy Polakami i choć z dala od Ojczyzny, mówimy po polsku, zachowujemy sposób życia, kulturę i obyczaje polskie a istniejące od dziesięcioleci placówki dyplomatyczne winny temu służyć i nas wspomagać. Ostatnia obsada KG pod kierownictwem pani konsul Elwiry Kucharskiej, spełnia nasze oczekiwania, stanowi wzór dla innych, jak można ku zadowoleniu wszystkich sprawować ten urząd. To przykład „dyplomacji kompetencji”, której życzył sobie i nam w sejmowym expose Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.        <więcej> 
 

WSPÓŁCZESNA SZTUKA BELGIJSKA MIĘDZY KONSTRUKTYWIZMEM A FIGURACJĄ - Wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Dla większości sztuka belgijska kojarzy się z wielkimi nazwiskami Rubensa, Van Dycka, Jordaensa. Dla bardziej wtajemniczonych nieobca jest sztuka Ensora, Masareela, Magritte’a, Alechinsky’ego czy też Luca Tuymansa. Dla wielbicieli abstrakcji i konstruktywizmu zaś, wiele znaczą poszukiwania Vantongerloo, Servranckxa, Peetersa, Decocka. Rozległe pole zjawisk współczesnej sztuki w Belgii wyznaczają różne punkty odniesienia. Najistotniejsze napięcia zachodzą pomiędzy tradycją figuracji, naśladowania i reprezentacji rzeczywistości a tradycją abstrakcyjnej formuły, poetyki geometrii i dyscypliny konstrukcji.             <więcej> 
 

Rowmowa z laureatami I Olimpiady Wiedzy Religijnej Bruksela 2008: "...Jako nauczycielka religii w Filii im. Jana Pawła II Zespołu Szkół przy RP w Brukselii pragnę przedstawić sylwetki i krótką rozmowę ze zwycięzcami I Olimpiady Wiedzy Religijnej Bruksela 2008, poświęconej życiu i działalności misyjnej św. Pawła Apostoła. ..." - Ewelina Kohankhaki             <więcej>
 
WIELKI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY RELIGIJNEJ - Z okazji Roku św. Pawła w dniu 31 maja br. dziesiątka uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych  i I klasy gimnazjum przystąpiła do wielkiego finału Olimpiady Wiedzy Religijnej Bruksela 2008. Głównym celem organizacji i przeprowadzenia konkursu było zachęcenie uczniów dwóch polskich szkół w Brukselii: Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP im. Joachima Lelewela oraz Filii tej szkoły im. Jana Pawła II, działajacej przy Polskiej Misji Katolickiej, do zapoznania się z niezwykle ciekawą i ważną postacią św. Pawła w historii i w życiu Kościoła katolickiego.       <więcej>
 

Listy z daleka nr 64 -  w numerze między innymi: Refleksje na konkurs "Polacy na ścieżkach świata - blaski i cienie emigracji". "... Emigrant - to człowiek który musi spaść bardzo nisko; tak nisko jak pewnie nigdy by nie spadł we własnym kraju. Spaść, by potem krok po kroku, stopniowo zaczynać budować swoja osobowość w nowym kraju. Budować od nowa, budować od podstaw. Tak jakby nie było tych lat doświadczeń  i zapracowanych uznał przed emigracja. Budować, jeśli wystarczy sił, jeśli przedtem się nie załamie psychicznie i nie pójdzie po najbliższej pochyłej, ujednolicając się z negatywną sytuacją, która go w ten czy inny sposób zdominuje..." - opowiada emigrantka Aneta.            <więcej>

 

Festiwal POLONIA - W piątek 30 maja bieżącego roku odbędzie się w ramach 25-ego Światowego Festiwalu Folkloru miasta Saint-Ghislain dzień poświecony w całości Polsce zwany Festiwalem Polonia, podczas ktorego bedziemy mogli podziwiać występy 120 artystów. Wieczór rozpocznie się polską kolacją po czym nastąpi koncert pod nazwą Grand Gala, w którym wezmą udział zespoły „Jawor” z Lublina, „Sierakowice” z miasta o tej samej nazwie oraz znane wielu mieszkańcom Belgii tutejsze „Spotkanie”. Po koncercie będzie można się pobawić w rytmie orkiestry Kubiaka z północnej Francji.           <więcej>  

 

LIST OTWARTY Andrzej DYJA do Prezesow wszystkich Stowarzyszen we Francji i w Polsce - " ... Wyrażam głębokie zaniepokojenie w sprawie biblioteki Polskiego Instytutu, która jest aktualnie rozpraszana, a niektóre jej działy są wręcz likwidowane. ... Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o osobiste interwencje i akcje zmierzające do utrzymania przy życiu Instytutu Polskiego w Paryżu, jego biblioteki i wszystkich jego instalacji technicznych. ..."         <więcej>
 

  KONKURS  DZIENNIKARSKI  DLA  MŁODZIEŻY 

Media polonijne: Gazetka, Listy z Daleka, Novum, PoloniaNet, Polonia.be, Radio Róża, EM Stacja we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Brukseli oraz z kierownictwem polskich szkół ogłaszają Konkurs Dziennikarski dla młodzieży. Konkurs odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Brukseli Pani Elwiry Kucharskiej.

Termin zgłaszania prac do 19 maja 2008 r.        <więcej>

 

Listy z daleka nr 63 -  przegląd krótkiej korespondencji: na łamach "Listów z daleka" gościmy więc: prof. Andrzeja Stelmachowskiego - prezesa "Wspólnoty Polskiej" w Warszawie, Aleksandra Kołyszkę - prezesa Polaków w Lidzie na Białorusi, Barbarę Kukulską - prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu w Afryce, dziennikarkę Ernestynę Skurjat-Kozek z Australii, nasze koleżanki: Agnieszkę Sołowjową z Rosji i Urszulę Dybał z Polski oraz... Bibliotekę Narodową.       <więcej>
 

Forum internetowe  belgia.@t  powstało jesienią ubiegłego roku. Naszym celem jest integracja polskiej społeczności oraz pomoc tym wszystkim którzy wybierają się lub wiążą swoją przyszłością z pobytem w Belgii. Zachęcamy do jego aktywnego współtworzenia oraz przesyłania swoich uwag i sugestii. Pozdrowienia i do zobaczenia na forum www.belgia.at

 
Znani zwycięzcy konkursu "Polak Roku w Belgii" - wyniki konkursu "Polak Roku w Belgii" zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w Teatrze Saint-Michel w Brukseli, która odbyła sie w miniony piątek, 29 lutego 2008 roku. Gala koncertowa prowadzona była przez Panią Annę Karna z TVP Polonia i Pana Kurt Van Eeghem z telewizji flamadzkiej i rozpoczęla się od wystąpienia pianisty Marka Szlezera.     <więcej>
 

Zmienione zasady działalności firm świadczących usługi budowlane w Belgii - Zgodnie z nowymi zasadami, zleceniodawca lub wykonawca ma obowiązek potrącenia 35% wartości faktury kontrahenta (bez podatku VAT), oraz przekazania go na rzecz RSZ/ONSS. Przepis ten nie obowiązuje jeśli: kontrahent jest pracodawcą nie posiadającym siedziby na terenie Belgii, nie posiadającym zadłużeń socjalnych na terenie Belgii, ...     <więcej>  
 

Inicjatywy „z polonijnym przesłaniem” - "Szeroko pojęta twórczość kulturalna jawi się jako konieczny element życia emigracji szczególnie w czasie, gdy priorytetem staje się dążenie do zachowania tożsamości narodowej. Ten utrwalony tradycją sposób przekazu myśli społecznej jest również formą powszechnego informowania o sprawach polskich i powszechnych. ... Wszystkich zainteresowanych ideą polonijną, realizowaną w formie szeroko rozumianych badań naukowych, jak również polonijnej działalności o charakterze kulturalnym zapraszamy do współpracy.  prof. AP dr hab. Eustachy Rakoczy ZP Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie         <więcej>

 

Nowy adres wirtualny godny uwagi w Antwerpii - Strona powstała dość niedawno, jest bardzo młodym portalem którego głownym celem jest poprawienie kontaktu miedzy Polonią przebywającą w Antwerpii i okolicach.         <więcej>
 

Konkurs "Polak roku w Belgii"

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów. Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2007r. i zakończy się 29 lutego 2008r. uroczystym, galowym koncertem w Teatrze St-Michel w Brukseli, w czasie którego ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody.            <więcej>

 

Nowy adres w polonijnej przestrzeni wirtualnej - "... Wykorzystując możliwości Internetu mamy zamiar prezentować m.in. przygotowane przez nas reportaże "radiowe". W ten sposób pragniemy nieco ożywić obcowanie z wirtualnym światem na emigracji. Em-stacja nadaje swój program w każdą sobotę i niedzielę od 18.00, nasze reportaże możecie Państwo odsłuchać na stronie www.emstacja.eu. ..."  Redakcja Em-stacji          <więcej>   Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be