WWW.POLONIA.BE - Archiwum


 

     Archiwum  2005   

 

  Odezwa na Boże Narodzenie 2005 Rektora Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluksu ks. Ryszarda Sztylki - "I znowu Boże Narodzenie. Jakże to cieszy i ociepla nasze serca, nasze domy, nasze rodziny. Zaśpiewamy „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi...”. Będą prezenty, biały stół i łamanie się opłatkiem. Potem Pasterka. Będziesz rozżalony, że bez śniegu, co pod butem skrzypi. I powtórzysz za innymi na trzeci dzień: „święta, święta...i po świętach...”! I to ma być wszystko w naszym chrześcijańskim życiu !? ..."  --->  <więcej>

 

  Listy z daleka” - Od i do redakcji  - „... Zachęcam: piszmy, korzystajmy ze wszystkiego, bierzmy pełną garścią, zostawiajmy  życia swego ślad! „Listy z daleka”  pokazywały i z dumą pokazują  twórczość naszych Klubowiczów – Współczesną Twórczość Polskiej Emigracji, która dzięki „Listom  z  daleka”  kreśli w Dziejach Polskiej Historii swoją własną drogę. (...) ”  - Autorka artykułu wstępnego Leokadia Komaiszko.    --->  <więcej>

 

  List do prawdziwych Polaków w Belgii - Jak to się dzieje, że osoby przedstawiające się jako "prawdziwi Polacy i patrioci” wypowiadają się z taką zawiścią o innych Polakach i ich pracy? Czy jest to tylko zazdrość? A może kłopoty żołądkowe i kiepskie trawienie faktu, że nie weszło się do Zarządu lub się z niego wypadło.    <więcej>

                      

  Obcych chwalicie swoich nie znacie -  Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o "Lampę Ignacego Łukasiewicza" przyznało pierwszą nagrodę p. Leokadii Komaiszko zamieszkałej w Belgii.    --->  <więcej>

 

 Dzień Wolności i Solidarności" - Parlament Europejski zadecydował w środę, że 31 sierpnia będzie co roku obchodzony w całej Unii jako "Dzień Wolności i Solidarności". PE upamiętnił polskich związkowców także specjalną rezolucją, niemal jednogłośnie przyjętą przez eurodeputowanych. Jednym z inicjatorów ogłoszenia święta był Jacek Saryusz-Wolski (PO).
 

 Wybory 2005 - dlaczego wygrało PiS?  PiS zrozumiało, że aby wygrać, musi pozostać partią prawicową w formie, ale lewicową w treści. A Platforma zgrzeszyła arogancją i zbytnią pewnością siebie. Sukces PiS, ale także PO jest również historyczną zasługą Leszka Millera i jego skompromitowanej formacji politycznej.         <więcej>
 

 KOMUNIKAT W SPRAWIE NIEMIECKIEGO "ZWIĄZKU WYPĘDZONYCH" -  ostatnio, otrzymaliśmy informacje o projekcie stworzenia, w Berlinie, "Centrum przeciwko Wypędzonym" pod auspicjami "Związku Wypędzonych", na którego czele stoi Erika Steinbach. Wydaje nam się więc, że należy przypomnieć przewodniczącej wspomnianego związku w jakich okolicznościach miały miejsce  wysiedlenia i kto jest za nie rzeczywiście odpowiedzialny.     <więcej>
 

 Listy z daleka” -  52 numer dwumiesięcznika Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów wydawanego w Belgii jest do naszej dyspozycji. Przegląd najnowszego numeru:    --->  <więcej>

 

Salon Książki Polonijnej - Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie - A.P.A.J.T.E. z siedzibą w Paryżu, wspólnie z Domem Kultury Polskiej z Wilna, organizuje dnia 5 listopada br. VI Salon Książki Polonijnej – Wino 2005. Do chwili obecnej zaprezentowanych zostało kilkuset autorów.     <więcej>
 

 

W dniu 30 sierpnia 2005 przedstawiony zostanie projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego, upamiętniającej 25 rocznicę powstania Solidarności i zarazem eksponującej pokojowy etos tego ruchu jako przesłanie dla współczesnego świata wypełnionego przemocą i terrorem.

 

Przypadająca w tym roku 25 rocznica jest okazją do przypomnienia Europie i światu historycznej prawdy, że upadek systemu komunistycznego, zjednoczenie Niemiec  oraz rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć krajów nie byłoby możliwe bez solidarnościowego zrywu Polaków w 1980 roku. Kalendarz obchodów 25 lecia "Solidarności" w BRUKSELI    -->  <więcej>

 

 Protest Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii - Polska Macierz Szkolna w Belgii, jako organizacja polonijna działająca na terenie państwa belgijskiego od 1952 roku, wyraża swój protest przeciwko likwidacji stanowiska konsula do spraw polonijnych w Konsulacie Generalnym w Brukseli. ...  

Pełny tekst protestu  --> 
 

 Najczęściej kiedy wspomina się o Powstaniu Warszawskim, Amerykanin, Anglik czy Niemiec (tak, Niemiec również!) kojarzy go z Powstaniem w Getcie Warszawskim. Największe w historii świata powstanie miejskie, jakim było Powstanie Warszawskie jest poza Polską nieznane! Dlaczego? Nasuwają się inne pytania. Czy rzeczywiście było ono tak bardzo „polskie,” w tym sensie, że przypominało powstania w 19-tym wieku?  ...  <więcej>
   

 Listy z daleka” -  ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika. "... Obecne wydanie „Listów z daleka” przypomina  nam Naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II. Praktycznie wszystkie materiały na temat, zawarte w pismie, są autorstwa naszych Klubowiczów. Chcę przypomnieć, że „Listy z daleka” były znane  Naszemu Papieżowi; Jego błogosławieństwo dla pisma i członków Ogólnoświatwego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów  otrzymaliśmy w czerwcu 2003 i  drukowaliśmy je  w n-rze 42 „Listów z daleka” ...".  Leokadia Komaiszko - redaktor naczelny   <więcej>
 
 

NOVUM  -  Ukazał się pierwszy numer miesięcznika NOVUM, bezpłatnego czasopisma adresowanego do Polonii w Belgii i Luksemburgu. "...Idea wydania NOVUM powstała w tym roku, kiedy wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy stworzyć nowej jakości pismo, dostarczające nam wszystkim jak najwięcej interesujących wiadomości o wydarzeniach: kulturalnych, polonijnych, gospodarczych, prawnych i społecznych ..." - Adam Rowicki - redaktor naczelny.      <więcej>
 

Rada Polonii Belgijskiej  -  Komunikat z prac Zarządu Rady w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2005 r.       <więcej>  
 

 Oficjalne statystyki podają, że poza granicami Polski zamieszkuje na stałe od 14 do 17 milionów Polaków. Obserwatora z zewnątrz może zaskakiwać też fakt, że polskie ustawodawstwo społeczność polonijną uznaje za Polaków, nawet jeżeli posiadają już obywatelstwo innego kraju. Formalnie, bo statystycznie jest nas 38 milionów bez Polaków zamieszkałych poza granicami Polski. Tak więc mamy do czynienia z Polakami którzy są, ale ich nie ma.       <więcej>

 

    Archiwum  2004   

 

NATO w Szczecinie -  Rozmowa z gen. Egonem Ramms – dowódcą Wielonarodowościowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. "...Jak ocenia Pan wartość polskich żołnierzy w Korpusie Wielonarodowościowym?  Polscy żołnierze zmienili się na korzyść. Teraz ten sam proces przechodzić będą nowi członkowie NATO z krajów bałtyckich. Proces ten też będzie musiał potrwać, tak jak w przypadku Waszego kraju, Czech i Węgier ..."     <więcej> 
 

Rektor deputowanym Europarlamentu - rozmowa z prof. zw. dr hab. Zdzisławem Chmielewskim, posłem do Europarlamentu, rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. "... Szkolnictwo jest najważniejsze. Czym jeszcze będzie się Pan chciał zająć?  -Moim obowiązkiem będzie również posłowanie w innych, najżywotniejszych dla regionu sprawach: kultury, samorządu, gospodarki itp. Kierowanie tak dużym ośrodkiem akademickim daje rektorowi nieograniczone możliwości kontaktu ze społeczeństwem ..."   <więcej> 

 

Rada Polonii Belgijskiej  -  Komunikat z prac Zarządu Rady w okresie od 1 lipca do 30 września 2004 r.         <więcej>  
   

 Listy z daleka” -  kolejny, 48 numer dwumiesięcznika Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów wydawanego w Belgii. W numerze, między innymi, apel-wezwanie do Polaków na wszystkich kontynentach do aktywnego wzięcia udziału w obronie nazwy najwyższej góry w Australii - góry Kościuszki.     <więcej> 
 

 Atlas Polonii Świata - rozmowa z prof. dr hab. Wiesławem Wróblewskim historykiem i politologiem z Uniwersytetu Szczecińskiego: "... Atlas “Z Polski my Ród” przygotowujemy wspólnie z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i adresujemy go do naszych Rodaków w kraju i za granicą. Nasza praca poświęcona zostanie zobrazowaniu dokonań kilkunastu pokoleń Emigracji Polskiej - w okresie od średniowiecza do współczesności ..."      <więcej>

 
 Oświadczenie Ruchu Rodaków - mieszkańców świata:
... Jak długo głos największej diaspory w świecie rozbrzmiewał będzie tylko ze strony urzędników mianowanych do pełnienia roli „opiekunów Polonii”, zmieniających się zależnie od politycznej koniunktury, tak długo głos ten będzie daleki od skuteczności i prawdy. Toteż wprowadzenie nieprzekupnych, niezależnych od polskich układów politycznych, biznesowych i towarzyskich przedstawicieli Polonii do polskiego parlamentu stanowi warunek odzyskiwania wzajemnego zaufania. Jest to pierwszy krok na drodze do wykorzystania potencjału jaki drzemie w Polonii i rozpoczęcia programu globalnej aktywności Polaków ...     <więcej>
 

 UE ma wreszcie podpisaną swoją pierwszą w historii konstytucję - Podpisanie odbyło się w tej samej sali na Kapitolu, w której w marcu 1957 roku przywódcy sześciu krajów założycielskich UE podpisali traktaty rzymskie, w tym ten ustanawiający EWG - Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W imieniu Polski podpisy złożyli premier Marek Belka i szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz.       <więcej>  

 

 Wizyta prezydenta RP w Belgii - Polski prezydent wraz z małżonką przybyli we wtorek 26 października z trzydniową oficjalną wizytą do Królestwa Belgii. Prezydencka wizyta odbywała się na zaproszenie króla Alberta II i królowej Paoli, którzy gościli w Polsce w 1999 roku. Sprawy europejskie i gospodarcze były głównymi tematami rozmów Aleksandra Kwaśniewskiego z przywódcami belgijskimi.    <więcej>

 

 Zebranie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Brukseli - zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie sekretariatu z rocznej działalności EUWP. Sprawozdania złożyły też istniejące przy EUWP komisje: Komisja Oświaty i Komisja Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. ...   <więcej + zdjęcia>

 

"List informacyjny nr. 7 (2004)  Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -  w liście między innymi: ustosunkowanie się do propowzcji zlikwidowania Senatu w Polsce, informacje z życia Polonijnego w Europie i nie tylko, pomysł zmiany starej historycznej nazwy najwyższego szczytu Australii - Góry Kościuszki, etc.       <więcej>
 

 Listy z daleka” -  ukazał się kolejny (47 już) numer dwumiesięcznika Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów wydawanego w Belgii.   <więcej>

 

Powstanie pierwszej Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszen Naukowo-Technicznych  -  nie jest to wydarzenie najświeższe w swojej dacie, niemniej ważne nie tylko dla świata inżynierów polskich na obczyźnie ale również dla życia Polonii we Francji, w Europie i na świecie. Jako cel podstawowy swojego działania Federacja postawiła sobie: wspieranie integracji polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, uznając rówocześnie ich niezależność i różnorodność".       <więcej>

 

10  Lat  Rady  Polonii  Belgijskiej
25.09.2004  -  Pieczony  baran  w  Comblain-la-Tour

 Przyjdź, poznasz ciekawych ludzi, odnowisz stare kontakty, ...  <więcej>

 

Rada Polonii Belgijskiej  -  Komunikat z prac Zarządu Rady w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2004r.     <więcej>

 

"List informacyjny nr. 6 (2004)  Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -  w liście między innymi apel Włodzomierza Dropińskiego (Belgia), Przewodniczącego Komisji Promocji Polski i Obrony Godności Narodowej przy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.       <więcej>

 

28 września 2004 r. - początek zajęć z języka polskiego w Sekcji Polskiej przy ISTI a.s.b.l. w Brukseli  <===  więcej

 

 Poezja na naszych stronach - świat i jego kształty widziane oczami poety  <więcej>
 

 Czesław Miłosz nie żyje - przez 30 lat w komunistycznej Polsce nie można było drukować jego wierszy. Dla mieszkańców III RP stał się wieszczem, jednym z największych autorytetów moralnych.       <więcej>
 

 Listy z daleka” -  ... "Listy z daleka", ze swej strony, będą kontynuowały budowanie mostów między Polską a Polakami rozsianymi po świecie, będą  przybliżały - poprzez bezpośrednie korespondencje naszych autorów -  kraje Europy i świata, pokazywały  ich blaski i cienie..."  <więcej>

 

"List informacyjny nr. 5 (2004)  Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -  w liście, między innymi, odpowiedź z Komisji Europejskiej w sprawie złego traktowania polskiej mniejszości w Niemczech.      <więcej>

 

 Unia Europejska ma konstytucję - o co chodzi w sporze na temat podejmowania i blokowania decyzji?  Trochę matematyki: Polskie 27 głosów z Nicei (na w sumie 345) dawało nam ok. 7,8 proc. „władzy” w Unii. Po zmianie systemu głosowania nasze 38,2 mln ludności da nam 8 proc. „władzy” ...    <więcej>

 

 Organizatorzy XXIV pielgrzymki pieszej do Lichenia -  zapraszają do spędzenia 10 dni wakacji z nimi.   <więcej>

 Światowe Polonijne Religijno-Sportowe Spotkania Niepełnosprawnych. W tym roku Spotkania zostaną po raz pierwszy zorganizowane w Polsce.  Udział w tego typu imprezie daje uczestnikom okazję do bliższego poznania Polski, możliwość uczestnictwa w uroczystościach religijnych a współzawodnictwo sportowe może wzmocnić  ich wiarę we własne możliwości.    <więcej>
 

13 czerwca 2004 - zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, zorganizowane zostaną wybory dla polskich wyborców przebywających  na terytorium Królestwa Belgii i Wielkiego Księstwa Luksemburga.  <więcej>
 

Kolonie letnie 2004 - w lipcu b.r. Polska Macierz Szkolna w Belgii organizuje kolonie letnie dla dzieci w Ośrodku Wakacyjnym    " Millennium "   w Ardenach w dniach od  03.07.2004  do  18.07.2004.   <więcej>
 

"List informacyjny nr. 4 (2004)  Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -  w liście, między innymi, krótka relacja z obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Brukseli.     <więcej>
 

"Konstytucja 3 Maja" i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - dla Narodu Polskiego, uchwalenie "Konstytucja 3 Maja" było wybitnym wyrazem jego podmiotowości, a z uwagi na ówczesne okoliczności polityczne, jednym z najbardziej doniosłych epizodów naszej historii.  A przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ?     <więcej>

 

Andrzej Lepper, szef Samoobrony, przeprasza za Hitlera - niestety to nie żart prima aprilisowy, na który już za późno, lecz wystąpienie polityka z szansami na stołek premiera w przyszłorocznych wyborach.   <więcej>
 

Książki, płyty, pocztówki i filmy z Polski -  z radością zawiadamiamy, że 14 lutego b.r. uruchomiona została pierwsza polska księgarnia w Belgii. Księgarnia, mieszcząca się w Gandawie, jest integralną częścią Centrum Wschodnioeuropejskiego.   <więcej>
 

Rada Polonii Belgijskiej  -  Komunikat z prac Zarządu Rady w okresie od 1 października do 31 grudnia 2003 r.     <więcej>

 

  V Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP - W dniach 28 do 30 listopada 2003 roku w siedzibie POSK-u w Londynie odbył się V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Jubileusz dziesięciolecia powstania tej organizacji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 60 delegatów reprezentujących 36 organizacji polonijnych z 29 krajów Europy.    <więcej>

 

Du 22 au 26 avril prochain à l’occasion de l’entrée de leur pays dans l’Union européenne, le Centre culturel d’Hannut et l’Association Wallonie-Pologne, font la fête à 38 millions de Polonais en la Ferme de la Source, commune de Thisnes, parcours fléché à partie de la Grand Place de Hannut, entre Liège et Bruxelles. ...    <więcej>

 

Co słychać w kraju?  Złą lewicę wypiera gorsza - Przesilenie rządowe przypadło akurat na moment naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Dwa wydarzenia historyczne naraz to może za duży wiatr na naszą wełnę, ale historii nie da się precyzyjnie planować. Podobnie jak przemian w świadomości społecznej.   <więcej>

 

 Wybieramy eurodeputowanych  -  W niedzielę 13 czerwca 2004 roku, zostanie wybranych 732 członków Parlamentu Europejskiego w 25 krajach członkowskich Unii Eurpoejskiej. Osoby, które mieszkają w Belgii jako obywatele nie belgijscy i należący do obecnego lub przyszłego członka Unii Eurpoejskiej mogą uczestniczyċ w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Belgii i ...   <więcej>

 

 Jubileusz 80-lecia Związku Polaków w Belgii W 1923 roku Związek Polaków założyli emigranci przybyli do pracy w kopalniach. Przybywali przeważnie z Niemiec. Niemcy, po przegranej wojnie 1914-18 zmuszali Polaków do przyjęcia ich obywatelstwa. Oni jednak tego nie chcieli, oni czuli się Polakami i takimi pragnęli pozostać. Skąd brał się u tych ludzi taki patriotyzm?   <więcej>

 

 Polsko-belgijskie forum przedsiębiorców  -  Forum planowane jest w czerwcu 2004 r. w Białymstoku. W Forum uczestniczyć będą firmy polskie i belgijskie zainteresowane nawiązaniem współpracy.   <więcej>
 

 „Lekcja Panny Margaridy” - Scena Polska zaprasza  -  ... Tylko niech wam się nie wydaje, że Panna Margarida jest naiwna. Nie jest. Wie, że na świecie nie istnieje coś takiego, jak doskonałość, ale czemu nie starać się do niej dążyć? To misja bliska jej sercu, dlatego wywołuje ataki choroby, którą Panna Margarida określa jako: „nagłe uderzenia teorii do naczyń wieńcowych.” ...    <więcej>

 

 Polonia ląduje w Charleroi - Charleroi staje się kolejnym międzynarodowym (następnym po Londynie) portem lotniczym, do którego będą docierały samoloty taniej (low cost) polskiej linii lotniczej  Air Polonia.   <więcej>

  Praca w krajach Unii Europejskiej po 1 maja - Belgia podjęła swoją decyzję w tej sprawie ponad rok temu. Data 1 maja nic praktycznie w aktualnym stanie rzeczy nie zmienia i w dalszym ciągu, przynajmniej w przeciągu najbliższych dwóch lat (2004 - 2006), nieodzowne będzie wcześniejsze otrzymanie zezwolenia na pracę przed ubieganiem się o nią.    <więcej>

  Jubileusz 75 lecia Związku Polaków im. Fryderyka Chopina w Luksemburgu - W połowie lat dwudziestych przybywa do Luksemburga ok. 5000 Polaków pracujących w Westfalii, którzy na podstawie ustaleń 91 artykułu Traktatu Wersalskiego wybrali w 1925 roku narodowość polską. W 1929 roku utworzyli oni Związek Chrześcijańskich Robotników Polskich działający nieprzerwanie do 1940 roku.  ....   <więcej>

 

Listy z daleka - zrodziły się  na podstawie  korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym   <więcej>

 

 Konsulat RP w Brukseli w zasięgu myszki - uruchomiona została strona internetowa konsulatu, gdzie można znaleźć wiele interesujących jak i praktycznych informacji. Wiele dokumentów i formularzy można "ściągnąć" do wypełnienia z:   www.konsulat.be

 

 Apel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie - poszukujemy polonijnej organizacji w Belgii, która chciałayby współpracowac z Zarządem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie   <więcej>

 

 

 

        Archiwum  2003     

 

*  Midwinter  Event  in  Bokrijk - This year's theme of the annual Midwinter Event in Bokrijk, Genk is the expansion of the European Union : "De Limburgers heten (E)U welkom!". Since Poland is one of the biggest new EU countries, an important part of the artistic program will be dedicated to Polish cultural activities ....  

 

*  Polscy politycy mówią jednym głosem -  Żadko się to zdarza, ale się zdarza. Zazwyczaj obserwujemy takie zjawisko przy okazji świąt lub uroczystośći państwowych. Tym razem politycy mówią jednym głosem w sprawach politycznych. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?      <więcej>

*  Wystawa "Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie" - w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie do końca 2003 roku można oglądać wystawę, która powstała przy współudziale IPN, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Lubelskiego Biura Edukacji Publicznej oraz Państwowego Muzeum na Majdanku <więcej>

*  25 rocznica pontyfikatu Jana-Pawła II - une interprétation du « TRIPTYQUE ROMAIN » de JEAN-PAUL II; - traducton de Agata Kalinowska-Bouvy  <więcej>

*  Listy z daleka - zrodziły się  na podstawie  korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym   <więcej>

*  55 lat Konkursów Teatralnych Związku Polaków w Belgii - największy rozkwit imprezy przypada na połowę lat pięćdziesiątych kiedy przedstawienia odbywały się w Genku w sali hotelu “Rubens” i kiedy sprzedawano ponad 500 biletów  <więcej>

*  "Ludzie Wolności" - APEL O UDZIAŁ w ankiecie która pozwoli na zebranie materiału do biogramów od wszystkich członków ruchu „Solidarność”, którego główny nurt tworzyły NSZZ ”Solidarność”, NSZZ ”Solidarność” Rolników Indywidualnych, NSZZ  Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.  <więcej>

*   Książę Filip i księżna Matylda w Polsce. Książę Filip z polskimi politykami m.in. o UE i ekonomii  <więcej>

*  Unia Europejska - nowe konkursy przyjęcia do pracy. 14/11/2003 - zamknięcie zapisów   <więcej> 

*  "Kronika Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II" - po dość długiej przerwie oddajemy w Wasze ręce następny  numer Kroniki Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Belgii, informujacy o wybranych, ważnych tematach z nauki i życia Kościoła, oraz z działalności Fundacji w Belgii.   <więcej>

*  Premier RP Leszek Miller w Brukseli i Luksemburgu  - wizyta miała na celu niewątpliwie zbliżenie stanowisk państw w sprawie negocjacji Polski o utrzymanie zapisów z Nicei. Oczywiście rozbieżność w tej kwestii nie powoduje żadnych konsekwencji idących ku popsuciu stosunkówune ...  <więcej>

*  Tegoroczny IV Salon Książki Polonijnej Bruksela 2003 pozwolił na bogatą prezentacje twórczości ludzi polonijnego pióra. Warto podkreślić, że w tym roku, po raz pierwszy był całkowicie indywidualnym wydarzeniem, bowiem nie miał charakteru imprezy towarzyszącej żadnemu sympozjum, czy konferencji  <więcej>

*  25 rocznica pontyfikatu Jana-Pawła II - une interprétation du « TRIPTYQUE ROMAIN » de JEAN-PAUL II; - traducton de Agata Kalinowska-Bouvy  <więcej>

*  59 rocznica wyzwolenia Bredy przez Pierwszą Polską Dywizję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława Maczka  -   program uroczystości  <więcej>

*  Listy z daleka - zrodziły się  na podstawie  korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym   <więcej>

*  Szkoła przy PMK na Schaerbeek (Bruksela) - dla dzieci, które  nie mówią lub słabo mówią po polsku zorganizowana jest „klasa polonijna”, której zajęcia odbywają się w soboty po południu   <więcej>

*  55 lat Konkursów Teatralnych Związku Polaków w Belgii - największy rozkwit imprezy przypada na połowę lat pięćdziesiątych kiedy przedstawienia odbywały się w Genku w sali hotelu “Rubens” i kiedy sprzedawano ponad 500 biletów  <więcej>

*  "Ludzie Wolności" - APEL O UDZIAŁ w ankiecie która pozwoli na zebranie materiału do biogramów od wszystkich członków ruchu „Solidarność”, którego główny nurt tworzyły NSZZ ”Solidarność”, NSZZ ”Solidarność” Rolników Indywidualnych, NSZZ  Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.  <więcej>

*   Od projektu szkół z Polski, Belgii i Holandii do lepszego poznania się - rok temu spotkali się po raz pierwszy w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. W październiku tego roku siedmiu licealistów z Puszczykowa przyjeżdża odwiedzić z kolei swoich rówieśników w Belgii ... <więcej>

*   Rada Polonii Belgijskiej - Komunikat z prac Zarządu Rady w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2003 r.  <więcej>

*   Wotum zaufania dla rządu Leszka Millera - Sejm przyznał premierowi wotum zaufania większością ponad dwudziestu głosów. Wynik przesądziła część posłów samoobrony, których tego dnia nie było na sali.  <więcej>

*  Orędzie Prezydenta RP  Zachęcam i proszę, abyście Państwo poszli w najbliższą sobotę i niedzielę do lokali referendalnych - i zagłosowali na "TAK". Ale zwracam się o uczestnictwo również i do tych, których nie przekonały moje argumenty, którzy mają zdanie odmienne i chcą zagłosować na "NIE"   <więcej>

*      Komunikat  w  sprawie  kolonii  letnich  2003  -  w Ardenach w dniach od 29.06. do 27.07  <więcej>

*      Association Wallonie-Pologne (Walonia-Polska). 3ème édition de SOBOTKI.  3-cia organizacja polskiej nocy Swiętojańskiej. 21/06 et 22/06 - Parc et Centre Sportif de Trooz (Park i Centrum Sportowe w Trooz).  

*   Wracamy do europejskiej rodziny  -  77,41% na "tak", frekwencja - 58,82% w referendum unijnym  -  <pierwsze reakcje>

*   Konsulat  Generalny  RP  w  Brukseli  -  komunikat dotyczący organizacji, na terytorium Królestwa Belgii i terytorium Wielkiego Księstwa Luxemburga, referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

*   Rada Polonii Belgijskiej gorąco zachęca i apeluje do wszystkich Polaków przebywających na terenie Królestwa Belgii by wyrazili swoje zdanie biorąc udział w referendum <więcej>  

*   Bruksela - Uroczystości 3 majowe zorganizowane zostały wspólnie przez Radę Polonii Belgijskiej, Zjednoczenie Polskie w Belgii oraz Konsulat Generalny RP w Brukseli i rozpoczęły się o godzinie 15:30. <więcej>

*   Konstytucja  3  maja  -  trochę  historii.

*   8 maja Bree - Konsul Generalny RP Pan Robert Bryła i Dyrektor EXPODROOM-u podpisali “Declaration of Friendship". W ramach wspólnego projektu planowanych jest szereg imprez dotyczących zarówno działalności kulturalnej jak i biznesowej. <więcej>

*  Unia Europejska - konkursy przyjęcia do pracy. Do nowych konkursów kandydaci zobowiązani są zgłaszać swoje kandydatury poprzez Internet. Osoby niepełnosprawne, z niemożliwością wypełnienia formularza elektronicznego, mogą prosić o wersję papierową formularza pod adresem: EPSO, C- 80  0/48, B - 1049 Bruxelles  <więcej>  

*   Ferie zimowe dzieci polskich w Comblain-La-Tour. Tegoroczne ferie zimowe spędziło tam 57 polskich dzieci, przeważnie z Brukseli. Gościliśmy również osoby dorosłe i mamusie z malutkimi pociechami .... <więcej>    <zdjęcia>

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be