Wybieramy eurodeputowanych  

 

 

W niedzielę 13 czerwca 2004 roku, zostanie wybranych 732 członków Parlamentu Europejskiego w 25 krajach członkowskich Unii Eurpoejskiej. Osoby, które mieszkają w Belgii jako obywatele nie belgijscy i należący do obecnego lub przyszłego członka Unii Eurpoejskiej mogą uczestniczyċ w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Belgii i głosowaċ na kandydatów, figurujących na listach belgijskich.

Żeby móc uczestniczyċ w tych wyborach należy:

  • Posiadaċ obywatelstwo kraju, obecnego lub przyszłego członka Unii Europejskiej: Niemcy, Austria, Cypr, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Czechy, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia lub Szwecja. Osoby, które posiadają obywatelstwo belgijskie oprócz jednego z tych 24 obywatelstw, uważani są za Belgów i w konsekwencji uczestniczą w całości wyborów belgijskich.
     

  • Mieċ główne miejsce zamieszkania w gminie belgijskiej i oprócz tego byċ wpisanym do rejestru ludności lub rejestru cudzoziemców gminy odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ten warunek musi byċ spełniony do 1-ego kwietnia 2004 roku.
     

  • Mieċ co najmniej 18 lat w dniu 13 czerwca 2004 roku.
     

  • Byċ wpisanym na listę wyborców. W tym celu należy wypełniċ podanie o wpisanie na tę listę (formularz C/1), który można otrzymaċ w administracji gminnej miejsca zamieszkania. Należy złożyċ wypełniony formularz w siedzibie gminy najpóżniej do dnia 31 marca 2004 roku . Administracja gminna sprawdza prośbę na podstawie elementów, które zostały umieszczone we wspomnianym formularzu.

Głosowanie jest obowiązkowe w Belgii. Od momentu, kedy prośba o wpis na listę wyborczą zostaje zatwierdzona, jesteśmy w konsekwencji tego faktu prawnie zobowiązani udaċ się na wybory 13 czerwca 2004 roku.

                                                                      EJR Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be