KALENDARIUM OBCHODÓW 25-LECIA "SOLIDARNOŚCI" W BRUKSELI

  www.solidarity.be


30.08 - 05.10

Wystawa "Drogi do Solidarności"

 
Część I wystawy - "Przeciw Totalitaryzmowi" - ilustruje polską drogę do wolności, poczynając od Powstania Warszawskiego; została przygotowana we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Część II - "Oblicza Solidarności" - to wystawa plakatu, fotografii, pinów z okresu narodzin Solidarności i przemian ustrojowych. Przygotowana z Instytutem Adama Mickiewicza.
 

  Miejsce:  30.08  g.17.00 - 02.09 - Parlament Europejski
   20.09 - 5.10 - Wolny Uniwersytet w Brukseli
5.09 - 31.01

 


"Droga do zjednoczonej Europy"

 

Konkurs wiedzy o historii Polski od powstania Państwa Polskiego do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Ambasadzie Polskiej w Brukseli z udziałem rodziców i lokalnych mediów. Pierwszą nagrodą będzie kilkudniowy pobyt w Polsce.

13.09

 


Konferencja "Idea Solidarności - Zapomniany Fundament Integracji Europejskiej?"

 
Konferencja ma odpowiedzieć na pytania m. in. o znaczenie i aktualność polskiego doświadczenia "Solidarności", możliwość wykorzystania idei solidarności w analizie i rozwiązywaniu współczesnych dylematów politycznych i społecznych Unii Europejskiej, oraz jej wagę w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym, tak istotnym dla przyszłości procesu integracji.

   Miejsce:   Siedziba Fundacji Konrada Adenauera
17.IX.  godz.19.30.

 

 


"Droga do wolności"
 

Koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu polskich i zagranicznych artystów: Maanamu, Perfectu, Myslovitz, Zakopowera, Rusłany oraz gościa z Belgii. W trakcie koncertu przypomniane zostaną najpopularniejsze utwory z lat 80-tych, charakterystyczne dla epoki Solidarności oraz współczesne przeboje w wykonaniu zaproszonych do udziału w koncercie artystów. Za pomocą środków multimedialnych zostanie pokazana wiedza o narodzinach Solidarności oraz polskiej drodze do wolności. Specjalnie przygotowany materiał filmowy, wykorzystujący fragmenty archiwalne, ma być podkładem wizualnym i uzupełnieniem dla muzyki, będąc jednocześnie formą przekazu podstawowych założeń całego projektu.

 
Imprezą towarzyszącą koncertowi będzie promocja polskich miast i regionów (Gdańsk-Gdynia, Kraków, Lublin, Łódź, Wrocław, Warszawa, Śląsk), organizowana przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej

   Miejsce:     Rondo Schuman
20. - 21.IX.

 Konferencja "Solidarność jako początek drogi do zjednoczonej Europy"

20.09. godz.19.00. - debata z udziałem Lecha Wałęsy, byłego prezydenta Litwy Vytautasa Landsbergisa, byłego premiera Belgii Wilfried Martensa oraz Bronisława Geremka, Jerzego Buzka i Tadeusza Mazowieckiego - cześć galowa, połączona z wernisażem wystawy nt. 25-lecia Solidarności.

21.09 - konferencja na wydziale Nauk Społecznych nt. roli wydarzeń roku 1980 oraz powstania NSZZ Solidarność w rozwoju przemian demokratycznych w Europie Środkowowschodniej. Celem konferencji jest m.in. zwrócenie uwagi opinii publicznej zjednoczonej Europy na znaczenie i dokonania rewolucji Solidarności dla zmian układu geopolitycznego w Europie i na świecie oraz unikalny charakter tych pokojowych zmian, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszego świata, zagrożonego terroryzmem.

   Miejsce:  Wolny Uniwersytet w Brukseli
22.09
godz. 19.30"Sierpień  80"
 

Festiwal filmów. Premiera: rozpoczęcie festiwalu projekcją filmu Andrzeja Wajdy "Człowiek z żelaza" w wersji francuskojęzycznej. Film nagrodzony na festiwalu w Cannes w 1981 roku. Potwierdzona obecność Andrzeja Wajdy.
  

   Miejsce:

  22.09 - UGC Toison d'or - kino w centrum miasta

  26.09 - 30.09 - Pressroom w budynku Breydel (KE)

03.10
godz. 20.00.

 Dziękujemy Europie
 

Koncert galowy składający się z dwóch części. Część oficjalna ma stanowić formę zadośćuczynienia i podziękowania społeczeństwom Zachodu, a przede wszystkim społeczności Brukseli i Belgii za pomoc jaka została udzielona Polsce podczas stanu wojennego. Najbardziej zasłużeni zostaną wyróżnieni przy tej okazji specjalnym odznaczeniem przygotowanym przez organizatorów, a wręczanymi przez Lecha Wałęsę. Część historyczno-muzyczną ma stanowić koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Na specjalnie skonstruowanej ścianie, w tle  orkiestry, będą wyświetlane obrazy ilustrujące emocje zbiorowe epoki Solidarności, stanu wojennego, początków III RP i drogi do zjednoczonej Europy, zwieńczonej 1 maja 2004 roku. Koncert będzie wydarzenia kulminacyjnym i jednocześnie zamykającym projekt.

   Miejsce:   Théàtre Royale La Monnaie

   Dodatkowe informacje na stronach organizatorów imprez rocznicowych:  www.solidarity.be Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be