mercredi 14 mars 2007

Polem działania POLONIA.BE jest dostarczanie informacji z różnorodnych dziedzin (turystycznej, kulturalnej, społecznej, politycznej, ...) w celu wspierania wzajemnej wymiany między Polską i Belgią oraz przede wszystkim między Polakami i Belgami pochodzenia polskiego żyjącymi w Belgii.

Działalność prowadzona jest szczególnie poprzez Internet ale również poprzez inne formy aktywności, bezpośredno czy niebezpośrednio, związanymi z założonymi sobie celami.

                    


             Kontakt:       info@Polonia.be