Redakcja "Encyklopedii Wolnosci"

U.P. Warszawa 36

   00-957 Warszawa

   Skr. Pocz. Nr 35

   encyklopediawolnosci@interia.pl

   tel. 0-694-642-712


 

 

Warszawa, dnia 22 lipca 2003 r.

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

 

„Encyklopedia Wolności” Centrum Badań i Analiz Społecznych realizuje program naukowo – badawczy pod nazwą „Encyklopedia Wolności” ( informacja nt. projektu w załączeniu ).

 

15 września tego roku oddajemy do druku I tom serii „Ludzie Wolności”. Bylibyśmy bardzo zobowiązani za rozpropagowanie, wśród członków Waszego Stowarzyszenia, idei „EW” i rozkolportowanie wśród członków miejscowej Polonii załączonej ankiety wraz z listem Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. Wielu bowiem spośród nich powinno się znaleźć w naszej publikacji.

 

Biogramy osób, które nadeślą ankietę do 31 sierpnia zostaną umieszczone już w I tomie „Ludzi Wolności”.

 

 

 

Łącze wyrazy szacunku

 

Antoni Bielewicz

Socjolog

Autor i Szef Projektu „Encyklopedia Wolności”

 

 

 

                          Redakcja „Encyklopedii Wolności”                                                                    
                          00-764  Warszawa,                                                                                                         
                         ul.Sobieskiego 102 / 7                                                                                                     

                        REGON 015469165                                                                                                        

                        NIP  521 177 37 30                                                                                                          

  

 


 

  • Informacje o projekcie "Encyklopedia Wolności".   Prace nad wieloletnim programem naukowo – badawczym pod nazwą „Encyklopedia Wolności” prowadzone są już od dwóch lat. Już obecnie dysponujemy kilkoma tysiącami ankiet biograficznych, a spodziewamy się, że będzie ich kilkaset tysięcy. Nasi korespondenci mieszkają niemal we wszystkich krajach świata. W sierpniu tego roku oddajemy do druku I tom serii „Ludzie Wolności”.  Ludzie wolności wywalczyli swobody gospodarcze w Polsce i znacznej części świata. Jest to niezaprzeczalny fakt historyczny.Dzisiaj wielu z nich gorzko za nie płaci – bezrobociem, biedą, zdrowiem.   ....  

 

  • "Ludzie Wolności" - Ankieta.      Niewiele jest w naszej tysiącletniej historii momentów, w których czyn Polaków odbiłby się tak potężnym echem w świecie, jak wydarzenia lat 1980 – 1989. Ankieta, którą publikujemy pozwoli na zebranie materiału do biogramów od wszystkich członków ruchu „Solidarność”, którego główny nurt tworzyły NSZZ ”Solidarność”, NSZZ ”Solidarność” Rolników Indywidualnych, NSZZ  Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uprzejmie prosimy o poparcie tej inicjatywy, poprzez szeroki udział w naszej ankiecie.  ....

 

 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be