ŚWIATOWE  POLONIJNE RELIGIJNO

 

 SPORTOWE  SPOTKANIA

 

 NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

08 – 16 lipca 2004  RYNICA-SZCZECIN 

 

 

 

Co to jest i jaki jest ich cel?

Światowe Spotkania Niepełnosprawnych to impreza o charakterze religijno-sportowym, organizowana od dziesięciu lat przez European Association for Disabled People "Integrative Meetings of Friends" z siedzibą w Wiedniu. W przyszłym roku Spotkania zostaną po raz pierwszy zorganizowane w Polsce.  Udział w tego typu imprezie daje uczestnikom okazję do bliższego poznania Polski, możliwość uczestnictwa w uroczystościach religijnych a współzawodnictwo sportowe może wzmocnić  ich wiarę we własne możliwości.

Spotkania polonijne zostały podzielone na trzy bloki:

  1. Dwudniowa pielgrzymka z Myśliborza do Rynicy (9 - 10 lipca)

  2. Imprezy kulturalne, z możliwością prezentacji własnych programów (11 – 12 lipca)

  3. Polonijne Mistrzostwa Świata w Hexathlonie - bis (13 – 15 lipca)

Gdzie i kiedy będą się odbywały ?

Spotkania Niepełnosprawnych będą miały miejsce w Rynicy i Szczecinie w dniach 08 – 16 lipca 2004 roku.

Jakie są zasady uczestnictwa w Spotkaniach?

Do udziału w imprezie mogą się zgłaszać zespoły polonijne z całego świata, liczące co najmniej sześciu zawodników. Każdy zespół powinien posiadać własne, możliwie jednakowe stroje. Liczba deklarowanych zespołów jest nieograniczona. Koszty przejazdu, jak również wpisowe w wysokości 50 €/$,  pokrywają uczestnicy. W razie trudności w zebraniu całej sumy wpisowego, można wystąpić z prośbą o częściowe zwolnienie z tejże opłaty. Kwota ta przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz na upominki.

Zgłoszenia wstępne przyjmowane będą do 31 stycznia 2004 roku, a ostateczny termin zgłoszeń został wyznaczony na 15 maja 2004 roku.

W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na stopień niepełnosprawności, jest jednak wskazanym zgłaszanie osób świadomych swojego uczestnictwa, aby wyróżnienia i pochwały sprawiały im radość, że są zdolni do osiągania wyników na miarę swoich możliwości.

Na czym polega Hexathlon?

Konkurencje wybiera się spośród sześciu par, maksymalnie po jednej konkurencji z każdej pary. Natomiast rozegranie wszystkich konkurencji na raz nosi nazwę hexathlon – bis i trwa trzy dni. Wśród dyscyplin dominuje lekkoatletyka, a więc różnego rodzaju biegi, rzuty, skoki. Zwycięzcy otrzymują po sto punktów, a następni zawodnicy punkty pomniejszane o stały współczynnik. Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach i decyduje to on o przydzieleniu uczestnika do odpowiedniej grupy sprawnościowej. Natomiast suma punktów wszystkich zawodników decyduje o miejscu zespołu w zawodach.

Organizatorzy imprezy zwracają się z prośbą do organizacji polonijnych o pomoc w rozpropagowaniu idei Spotkań oraz zbieraniu zespołów, chętnych do wzięcia udziału w imprezie.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z prezydentem "Integrative Meetings of Friends", panem Jerzym Chrabeckim pod numerem telefonu - 0043 676 031 88  lub 0043 - 1 - 91 - 31 – 481,  oraz przez e-mail:  jerzy.chrabecki@chello.at

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be