Media polonijne: Gazetka, Listy z Daleka, Novum, PoloniaNet,
Polonia.be, Radio Róża, EM Stacja we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Brukseli oraz z kierownictwem polskich szkół ogłaszają
 

KONKURS DZIENNIKARSKI DLA MŁODZIEŻY
 

Konkurs odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Brukseli Pani Elwiry Kucharskiej.

 • Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku od 11 do 19 lat.
   

 • Poniżej przedstawiamy do wyboru 3 tematy prac:

 1.  Moje pierwsze wrażenia, pierwsi koledzy i przeżycia w nowym kraju.

W jaki sposób polska młodzież, która jest krótko w Belgii integruje się ze swoimi rówieśnikami? Na jakie podstawowe problemy i zagrożenia jest narażona?

 

 1. Dwa języki, dwie kultury: równorzędne światy czy też jeden ważniejszy od drugiego?

Do jakiego stopnia powinniśmy być zmienni jak kameleon w procesie integracji w społeczeństwie belgijskim, a co zatrzymać na zawsze?

 

 1. Moja przyszłość:  w Belgii czy w Polsce?

Jakie korzyści i trudności niesie ze sobą emigracja w młodym wieku?

 

 • Rodzaj i forma zgłaszanych prac jest dosyć szeroka. Może być to artykuł, reportaż, wywiad, wiersz, a nawet list. Zainteresowani reportażem radiowym, a nie posiadający możliwości jego nagrania, mogą przedstawić scenariusz swojego reportażu.
   

 • Objętość prac to 2 do 4 stron formatu A4 napisanych czcionką Times New Roman o wielkości 12, czyli ok. 9 tys. znaków.
   

 • Prosimy o nadsyłanie prac w formie elektronicznej na adres emailowy Konsulatu: wiza@konsulat.be oraz w formie papierowej z czytelnym podpisem autora na adres: Consulat Général de Pologne, rue des Francs 28, 1040 Bruxelles. Do pracy przesłanej pocztą każdy uczestnik Konkursu powinien również dołączyć swoje dane teleadresowe oraz nazwisko swojego nauczyciela ze szkoły polskiej. Prace, które nie zostaną przesłane pocztą w formie papierowej albo prace anonimowe nie będą wzięte pod uwagę.

 • Termin zgłaszania prac do 19 maja 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego).
   

 • Prace będą oceniane przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele mediów polonijnych, pedagodzy oraz Konsul Generalny RP w Brukseli.
   

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku miesiąca września na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
   

 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy, zaś nagrodzone prace zostaną opublikowane przez gazety polonijne oraz polonijne strony internetowe. Osoby, które zwyciężą w kategorii scenariusza na reportaż radiowy, będą miały możliwość zrealizowania swojego projektu we współpracy z polonijnymi stacjami radiowymi. Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be