Konkurs "Polak Roku w Belgii"


 

Wyniki konkursu "Polak Roku w Belgii" zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w Teatrze Saint-Michel w Brukseli, która odbyła sie w miniony piątek, 29 lutego 2008 roku.
 
Dla przypomnienia:
Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2007 roku i był to pierwszy konkurs w historii skierowany do Polaków mieszkających w Belgii. Konkurs zorganizowany został z inicjatywy Konsula Generalnego RP w Brukseli we współpracy z Radą Polonii Belgijskiej a w jego przebieg zaangażowały się liczne środowiska i organizacje polonijne z różnych regionów Belgii. Jego celem było ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego w Belgii, aktywizacja środowiska polskiej emigracji, uznanie i pokazanie Belgom i cudzoziemcom, tych Polaków, którzy odnieśli sukcesy i udowadniają  swą pracą i działalnością, że poza granicami ojczystego kraju, potrafią być wzorem dla innych. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP – Pan B. Borusewiczm a patronat medialny TV Polonia.
 
Przebieg wieczoru:
Wśród gości uroczystego wieczoru zauważyć można było między innymi: senatora Bronisława Korfantego, ambasadorów Sławomira Czarlewskiego i Jana Tombińskiego, ambasadorów i konsulów państw Unii Europejskiej, Rektora Polskiej Misji Katolickiej księdz Prałata Ryszarda Sztylke oraz przedstawicieli organizacji polonijnych, w sumie około 700 osób różnych narodowości.

Gala koncertowa, prowadzona przez Panią Annę Karna z TVP Polonia wraz z Pana Kurt Van Eeghem z telewizji flamadzkiej, rozpoczęla się od wystąpienia pianisty Marka Szlezera po koncercie którego ogłoszone zostało zwycięstwo w kategorii
"
kultura i nauka". Ogłoszenie rezultatów w kolejnych dziedzinach: medycyna, przedsiębiorczość w biznesie, działalność społeczna, młody Polak, też  poprzedzały występy artystów z Polski: Jolanta Tyszkiewicz-Sieniewicz, Marek Szlezer, Stanisław Kierner oraz duet siostr Julita i Paula (Sokołowskie) na zakończenie tej części wieczoru.
 
Po koncercie i uroczystym wręczeniu nagródm w postaci statuetek autorstwa Pana Bogdana Mirowskiegom uczestnicy spotkania mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami przy lampce wina.
 
Szczegóły nominacji do konkursu "Polak Roku w Belgii" i zwycięzcy każdej kategorii konkursowej
 
W kategoria Kultura/nauka nominowanymi byli:
   Jerzy Kępa (Genk)
   Leokadia Komaiszko (Liege)
   Zofia Wisłocka (Bruksela)
   Maja Wolny-Peirs (Saint-Martens-Latem)
   Teresa WysokiŃska (bruksela)
Zwyciężyła Pani Zofia WISŁOCKA - dyrygent należący do stowarzyszenia „Femmes Maestros", profesor fortepianu, twórca i dyrygent orkiestry smyczkowej „I Musici Brucellencis", dyrygent orkiestry studenckiej ULB, promotor polskiej muzyki

W kategorii Medycyna nominowali byli:
   Waldemar Fijałkowski (Bruksela)
   Paweł Linkowski (Waterloo)
   Władysław Łokietek (Court-Saint-Etienne)
   Rafał Olszewski (Bruksela)
Zwyciężył Pan Waldemar FIJAŁKOWSKI - jeden z najbardziej znanych lekarzy z ponad 20-letnią praktyką, organizator transportów z pomocą medyczną dla Polski.
 
W kategorii Przedsiębiorczość w Biznesie nominowani zostali:
   Marek KutyŁowski (Bruksela)
   Zygmunt Sadowski (Antwerpia)
   Grzegorz i Roman Wacnik (Charleroi)
Zwyciężyli Panowie Grzegorz i Roman WACNIK - ponad 20 lat temu założyli firmę komputerową „Adam's Computer", która przez wiele lat była pierwsza i wiodąca firmą informatyczną w Belgii w dziedzinie IT, obecnie właściciele 4 firm w największych miastach Walonii
 
W kategorii Działalność społeczna do Jury wpłynęły następujące kandydatury:
   Izabela du Bois d'Aische Czetwertyńska(Bruksela)
   Cecylia Piętka-Różeński (Heusden-Zolder)
   Jolanta Ratajczak-Ruts (Antwerpia)
   Anna i Józef Woś (Kruishoutem)
Jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż wyjątkowo trudno jest zmierzyć poświęcenie, ofiarność, niesienie pomocy i wrażliwość na niedolę innych. Po burzliwych obradach i w drodze wyjątku w tej kategorii przyznano dwie nagrody ex equo Paniom:
  Izabela du Bois d'Aische CZETWERTYŃSKA (Bruksela)
   Cecylia PIĘTKA-RÓŻEŃSKI (Heusden-Zolder)
 
W kategorii Młody Polak nominowane zostały:
   Aleksandra Bogdan (Bruksela)
   Agnieszka Ciarka (Bruksela)
   Małgorzata Wardecka (Bruksela)
Zwyciężyła Małgorzata WARDECKA- uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. J.Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, uczestniczka i laureatka wielu konkursów, młoda tłumaczka poezji z języka francuskiego na polski i odwrotnie
 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be