Klinika Prawa w Brukseli

 
Bezpłatne porady prawne dla
Polonii
w całej Europie udzielane przez studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie


 

        Setki tysięcy Polaków wyemigrowało za chlebem w ostatnich latach do krajów Unii Europejskiej. Pozostawili oni swoich bliskich ale i wiele nie dokończonych w Polsce spraw zarówno administracyjnych jak i sądowych. Powstaje pytanie; wrócić do Polski czy też skorzystać z profesjonalnej pomocy na miejscu. Lęk przed  utratą pracy, zbyt wysokie koszty porady adwokata czy radcy prawnego, bariera językowa to przyczyny z powodu których osoby często rezygnują z dochodzenia swoich praw przed sądem lub skorzystania z przysługującego im prawa do obrony.
 

          Studenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mając świadomość istnienia problemu natury prawnej z  jakim na co dzień boryka się nasza Polonia postanowili wyjść na przeciw potrzebom i umożliwić skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych wszystkim tym którzy takiej pomocy potrzebują.
 

„ Klinika Prawa przy EWSPA w Brukseli” to propozycja skierowana do osób, które nie umieją poradzić sobie z problemami prawnymi i nie wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc.
 

 „Klinika Prawa przy EWSPA w Brukseli” to propozycja skierowana także do tych osób których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.
 

        Bezpłatne porady prawne dla osób czasowo przebywających poza krajem są kontynuacją zapoczątkowanej w 1997 r działalności Kliniki Prawa przy EWSPA w Warszawie. Od tego czasu prawie setka studentów udzieliła pomocy prawnej ponad 1000 osobom. Działanie Kliniki Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest promowane przez jego głównego opiekuna, Kanclerza dr Dariusza Czajkę oraz wspierane przez pozostałych opiekunów Dziekana Wydziału Prawa EWSPA dr Barbarę Bajor i Prorektora EWSPA SSN Tadeusza Szymanka.
 

      Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny. Polegający na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i okoliczności sprawy, jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania w sprawie oraz ewentualnym sporządzeniu pism procesowych. Gwarancją rzetelności i profesjonalności oferowanej pomocy jest to , iż prowadzone przez studentów sprawy w zakresie działalności kliniki są każdorazowo konsultowane z kadrą naukową pracującą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.
 

          Studenci EWSPiA udzielający porad prawnych nie pobierają za nie żadnych opłat, celem akcji jest bowiem wyłącznie chęć niesienia pomocy wszystkim jej potrzebującym.
 

          Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej porady prawnej mogą z niej skorzystać na trzy sposoby. Pierwszy za pośrednictwem wybranych portali internetowych które przyłączyły się do akcji bezpłatnych porad dla Polonii. Na tych portalach znajduje się  baner  „ Klinika Prawa bezpłatne porady” . Drugi sposób za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pisząc na adres: bruksela@klinikaprawa.eu  . Trzeci sposób, to osobiście w terminach dyżurów.

         
Szczegółowa lista adresów gdzie jest świadczona bezpłatna pomoc, znajduje się na stronie
www.klinikaprawa.eu

 

          Wszystkie osoby korzystające z porad prawnych za pośrednictwem portalu lub poczty elektronicznej prosimy o dokładne opisanie stanu faktycznego sprawy oraz dołączenie  do listu kserokopii dokumentów związanych ze sprawą jeśli takie Państwo posiadają.

 

Serdecznie zapraszamy
 

Małgorzata Wirtek

Europejska Wyższa Szkoła

Prawa i Administracji

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be