Polska tożsamość na emigracji

  


Uniwersytet Szczeciński /Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych/

oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

serdecznie zapraszają na

  V  Międzynarodową Konferencję Polonijną w Szczecinie:

Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania

   

która odbędzie się w dniach 19-21 października 2006

  


   Celem tegorocznej konferencji będzie ukazanie polskiej tożsamości, lub - co jest bardziej adekwatne, polskich tożsamości funkcjonujących na obczyźnie. Chodzi nam o pokazanie obrazu (obrazów) tożsamości, ich treści, mechanizmów kształtowania i zmiany, osób, instytucji i wspólnot kształtujących tę tożsamość. Zagadnienia te chcemy ukazać w perspektywie socjologicznej, antropologicznej, historycznej, psychologicznej, pedagogicznej, politologicznej, ekonomicznej i prawnej.

 

 

   Zgłoszenia uczestników, z tytułem referatu, prosimy nadsyłać w terminie do dnia 10 września 2006 roku na adres: Biuro Organizacyjne V Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Polska tożsamość na emigracji“, Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, ul. Krakowska 71-79 (p.211), 71-017 Szczecin, tel/fax 48-91-444 3253, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl według załączonego niżej formularza.

 

 

   Teksty referatów, w objetości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron maszynopisu, prosimy przesyłać pocztą internetową /lub na dyskietce/ na w/w adres Biura Organizacyjnego. W naszej konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni. Koszty udziału w konferencji wynoszą 150 Euro /hotel – 3 noclegi oraz posiłki – 3 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje/. Opłaty związane z pobytem w Szczecinie uregulować będzie można w dniu przyjazdu. 

 


 

Organizatorzy V Międzynarodowej Konferencji Polonijnej

Zgłaszam swój udział w V MKP 

Polska tożsamość na emigracji

która w odbędzie się w dniach 19-21 października 2006 roku w Szczecinie

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

 

2. Stopień i tytuł naukowy: ……………………………………………………….

 

3. Miejsce pracy: ................................................................................................

 

4. Adres do korespondencji: ...............................................................................

…………………………………………………………………………………….

e-mail: .................................................................
telefon: ................................................................
fax: ......................................................................

 

5. Tytuł wystąpienia: ..............................................................................................

 

6. Rezerwuję nocleg w dniach: 18/19 października, 19/20 października, 20/21 października 2006 roku

 

 

   Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i wystąpień w wersji elektronicznej w edytorze word.

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be