Diaspora kobiet polskich


 

VI Międzynarodowa Konferencja Polonijna Diaspora kobiet polskich” organizowana jest przez Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Europejską Unię wspólnot Polonijnych w Szczecinie w dniach 18-20 października 2007.

 

Jej celem będzie prezentacja poglądów nt. roli, jaką odgrywają kobiety uczestniczki polskiej diaspory. Interesujące będzie przedstawienie sytuacji kobiet, które wyemigrowały za granicę lub mieszkają w skupiskach polskich mniejszości narodowych. I w jednym i w drugim przypadku są one otoczone przestrzenią odmiennej kultury lub wielu kultur. W przestrzeniach tych kobiety polskie (lub pochodzenia

polskiego) pełnią wiele ważnych ról społecznych: od tych najbardziej rodzinnych, poprzez zawodowe, aż do organizacyjnych. Pragniemy dowiedzieć się co to znaczy być Polką poza krajem ojczystym, co to znaczy być tam kobietą, żoną, matką, partnerką, nauczycielką, pracownikiem firmy lub instytucji czy też organizatorką życia polonijnego. Jednym z celów konferencji jest też porównanie roli kobiety na obczyźnie i w Polsce.

 

Zgłoszenia wraz z tematem referatu (komunikatu) należy nadsyłać do dnia 18 września br na adres: VI Międzynarodowa Konferencja Polonijna, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, pokój 211, 71-017 Szczecin lub elektronicznie: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

 

Pełen tekst wystąpienia (w edytorze /Word/, czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1.5) należy dostarczyć do dnia 15 września 2007 r. Koszt udziału w konferencji wynosi 220 Euro lub 880 złotych.

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be