Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,
 

W dniu 7 czerwca, my Polacy, w kraju i poza jego granicami, mamy ogromną szansę poprzez uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego stworzyć mądrą i kompetentną reprezentację Polski.

Jako kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa w wyborach i do oddania głosu na ludzi, którzy godnie i mądrze będą reprezentować nasz kraj, zabiegać o interesy Polski, pracować na rzecz silnej Europy, w której nam Polakom będzie coraz lepiej.

Europejskie doświadczenie dla Polski – moje hasło wyborcze, to doświadczenie wynikające zarówno z mojej wieloletniej pracy w strukturach międzynarodowych – byłam zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ, w Komisji Europejskiej, jak i pracy w kraju w trudnych latach poprzedzających akcesję Polski do Unii Europejskiej. Negocjowałam wejście Polski do OECD i wejście Polski do Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 5 lat, jako Komisarz odpowiedzialny za politykę regionalną w UE, miałam realny wpływ na takie kształtowanie tej polityki, aby Polska i pozostałe nowe kraje członkowskie UE, zyskały jak najwięcej, mogły szybciej i skuteczniej doganiać gospodarki krajów zamożniejszych. Dzięki funduszom europejskim będącym w mojej gestii w latach 2004 – 2013 aż 80 miliardów euro trafi do Polski, inwestowane jest w polską gospodarkę, w polskie drogi, polską służbę zdrowia, edukację, naukę, kulturę i innowacyjność.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego jestem liderem warszawskiej listy Platformy Europejskiej. Dzięki Państwa głosom oddanym na mnie w dniu 7 czerwca będę mogła wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie w dalszej pracy na rzecz Polski w Parlamencie Europejskim, po to, by „silna Polska w silnej Europie” stała się faktem. Możemy osiągnąć to wspólnie!
Proszę o głosowanie w wyborach 7 czerwca, a jeśli uznają mnie Państwo za godnego reprezentanta bardzo proszę o oddanie na mnie głosu.


                                                                                      Danuta Hübner Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be