Inicjatywy „z polonijnym przesłaniem” na 2008 rok
 

Szeroko pojęta twórczość kulturalna jawi się jako konieczny element życia emigracji szczególnie w czasie, gdy priorytetem staje się dążenie do zachowania tożsamości narodowej. Ten utrwalony tradycją sposób przekazu myśli społecznej jest również formą powszechnego informowania o sprawach polskich i powszechnych. Niejednokrotnie dostrzega się (zwłaszcza w kontekście tzw. nowej Emigracji) pełnienie przez „kulturowe” środki przekazu roli swoistego vademecum – czyli przewodnika po świecie innych, niż dotychczas warunków, czy też inaczej pojmowanych wartości.

 

Szczególny wymiar oddziaływania posiada tzw. sztuka filmowa, z uwagi na co ważne staje się wskazanie na jej szczególne posłannictwo w zakresie utrzymywania identyczności polskiej (tak w ujęciu językowym i kulturalnym, jak i w sensie promocji „patriotyzmu jutra”).

 

Podjęcie realizacji projektu, usytuowanego w ramach Polonijnego Festiwalu Multimedialnego Polskie Ojczyzny 2008 jest w kontekście nakreślonych powyżej kwestii w pełni uzasadnione.

 

Misja utrwalonego już tradycją Festiwalu, uwydatnia się w upowszechnianiu kultury filmowej, szczególnie tej, która poprzez nowoczesne środki przekazu, w treści i formie promuje polskie dziedzictwo kulturowe w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk polonijnych.  Inicjatywa Polonijnego Festiwalu Multimedialnego stara się wykraczać poza wyznaczone regulaminem przedsięwzięcia daty i terminy, świadczyć o tym może ściśle podtrzymywana, twórcza współpraca z laureatami i uczestnikami kolejnych jego edycji. Konsekwencją tego stają się także nowe, wspólne inicjatywy o charakterze polonijno – patriotycznym.

 

Szczególnym gruntem, dla odbioru polonijnej sztuki filmowej  jest środowisko akademickie, ukierunkowane w swych badawczych zainteresowaniach na problemy polskiej diaspory. Fakt ten ściśle koresponduje z autentyczną potrzebą tworzenia i wdrażania programów dla studentów, szczególnie tych, których profil kształcenia (filologiczny lub dyplomatyczny) zbieżny jest (w sposób bezpośredni lub pośredni) z przesłaniem niniejszego projektu. Stąd także niezwykle wyraziście sytuuje się cel projektu, uwydatnionego w integracji środowisk praktyków i teoretyków wokół problemów rozwoju i upowszechniania kultury.

Filmowe formy przekazu, prezentowane podczas Festiwalu stanowią często swoiste emigracyjne forum, miejsce światopoglądowych zderzeń oraz intelektualnego spotkania myśli emigracyjnej (często także emigracyjnej i krajowej). Są pewnego rodzaju formalnym poświadczeniem żywotności emigracyjnego środowiska, niekiedy zaś „czynnikiem łagodzącym dotkliwości emigracyjnej egzystencji”.    

 

Tegoroczny przegląd zgłoszonych do konkursu filmów, reportaży, programów radiowych, nagrań muzycznych, witryn internetowych, itp. Odbywać się będzie w dniach 12 – 15 maja 2008 roku r. w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie. Organizatorami przedsięwzięcia są: Akademia Polonijna, Polskie Towarzystwo Edukacyjne, Fundacja Polska-Europa-Polonia oraz Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii.

 

Pierwszy dzień przeglądów festiwalowych zainaugurowany zostanie Kongresem Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, nt. Polonia Świata dla potrzeb Młodej Emigracji. Celem Kongresu jest zaprezentowanie aktualnych badań polonijnych, ukierunkowanych na perspektywę „emigracyjnego jutra”.

 

Gala Festiwalu oraz wręczenie nagród laureatom przewidywana jest na dzień 13 lub 20 października 2008 r.  podczas XVII Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

 

Wszystkich zainteresowanych ideą polonijną, realizowaną w formie szeroko rozumianych badań naukowych, jak również polonijnej działalności o charakterze kulturalnym zapraszamy do współpracy. 

 

prof. AP dr hab. Eustachy Rakoczy ZP

Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be