Konsulat Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

w Brukseli

Bruksela, 27.01.2008


Podstawowe informacje

na temat

Konkursu „Polak Roku 2007 w Belgii”

 

1.  Pierwszy konkurs w historii, skierowany do Polaków na terenie Królestwa Belgii.

 

2.  Konkurs zorganizowany został z inicjatywy Konsula Generalnego RP w Brukseli     

    we współpracy z Radą Polonii Belgijskiej. W jego przebieg zaangażowały się liczne środowiska i organizacje polonijne z różnych regionów Belgii.

 

3.  Wydarzenie to objął honorowym patronatem Marszałek Senatu RP – Pan B. Borusewicz.

 

4.  Patronat medialny – TV Polonia

 

5.  Celem tej inicjatywy jest ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego w Belgii, aktywizacja środowiska polskiej emigracji, uznanie i pokazanie Belgom i cudzoziemcom, tych Polaków, którzy odnieśli sukcesy i udowadniają  swą pracą i działalnością, że poza granicami ojczystego kraju, potrafią być wzorem dla innych.

 

6.  Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2007r. i zakończy się 29 lutego 2008r. uroczystym, galowym koncertem, w czasie którego ogłoszone zostaną jego wyniki.

 

7.  Konkurs obejmował pięć kategorii:

  • kultura i nauka

  • medycyna

  • przedsiębiorczość w biznesie

  • działalność społeczna

  • młody Polak

8.  W dniu 26.01.2008 Kapituła Konkursu spośród wielu zgłoszonych kandydatur do nominacji , dokonała wyboru zwycięzców każdej kategorii konkursowej. W jednej z nich Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród exequo ( dlatego też wręczonych będzie 6 statuetek i 6 dyplomów).

 

9.  Koncert odbędzie się w  piątek 29.02.2008 w Teatrze St. Michel w Brukseli.              
Spodziewamy się 500-600  gości i dużego zainteresowania tutejszych mediów. 


Więcej informacji   ==>  www.konsulat.be Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be