WYBORY  PREZYDENCKIE  2010


Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 2010 r. zostały utworzone w Belgii następujące obwodowe komisje wyborcze:

1.      Komisja nr 25 ANTWERPIA: siedziba  Szkoły Polskiej w Sint-Jan-Berchmanscollege: Antwerpia (2018 Antwerpen), Jodenstraat 15.

2.      Komisja nr 23 BRUKSELA: siedziba Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Belgii, Etterbeek (1040 Bruxelles), rue des Francs 28;

3.      Komisja nr 24 BRUKSELA: siedziba Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Woluwe-Saint-Pierre 1150, Avenue De Tervueren 282 - 284

I tura wyborów odbędzie się w niedzielę – 20 czerwca 2010 r., II tura wyborów w niedzielę – 04 lipca 2010 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach: 6.00 – 20.00.

Głosowanie w obwodowych komisjach wyborczych, które zostały utworzone w Belgii będzie możliwe:

  • na podstawie wniosku o wpisanie do spisu wyborców albo

  • na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego z komisji wyborczej w Polsce lub w konsulacie polskim w innym kraju.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 r. włącznie.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się poprzez system rejestracji elektronicznej https://wybory.msz.gov.pl

Osoby, który nie mają możliwości zgłoszenia się przez Internet, mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego w godzinach otwarcia, pisemnie, telefonicznie - 02 73 90 163, 02 73 90 123, faksem – 02 73 644 59.

 

We wniosku podaje się:

  • nazwisko i imiona,

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • adres zamieszkania wyborcy w kraju (jeżeli jest zameldowany w Polsce) oraz adres zamieszkania wyborcy za granicą,

  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania,

  • nr PESEL

  • miejsce głosowania – wybór komisji w Belgii

PROSIMY O DOKŁADNE PODAWANIE DANYCH, PONIEWAŻ WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE MOGĄ BYĆ PRZYJĘTE

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wydziału Konsularnego: www.brukselakg.polemb.net

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be