I Olimpiada Wiedzy Religijnej Bruksela 2008 w Roku św. Pawła


 

Rok 2008 został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rokiem św. Pawła. Szczególne obchody przypadną na 28-29 czerwca br. Z tej okazji zostanie wydany papieski dokument, mówiący o dobrodziejstwach duchowych dla wiernych, płynących z odkrycia na nowo życia i działalności misyjnej św. Pawła z Tarsu oraz z zapoznania się z jego pismami i pogłębieniem jego nauczania, a co za tym idzie ponownego odkrycia pierwszych wieków chrześcijaństwa i modlitwy w intencji jedności wszystkich chrześcijan.
 

W związku z przeżywaniem Roku św. Pawła, Kościół katolicki przygotował wiele różnorodnych inicjatyw, do których zalicza się: inicjatywy duszpasterskie obejmujące celebracje liturgiczne i spotkania modlitewne, a także nowe przeżywanie Sakramentu Pokuty i Pojednania. Drugą grupę inicjatyw Kościoła katolickiego stanowią wydarzenia kulturalno-artystyczne takie jak: wystawy, pamiątkowe medale i znaczki pocztowe z wizerunkiem św. Pawła. Podjęte także zostały inicjatywy wydawniczne, które obejmują wydanie nowej edycji Dziejów Apostolskich i listów św. Pawła oraz nowego przewodnika po Bazylice św. Pawła za Murami. Przygotowano również portal internetowy www.annopaolino.org , który ma za zadanie informować na bieżąco o wszystkich wydarzeniach związanych z przeżywaniem roku św. Pawła Apostoła. Podjęto także prace remontowo-konserwacyjne w Bazylice zbudowanej na grobie Apostoła Narodów oraz w jej najbliższym otoczeniu. Planowane jest otwarcie kaplicy ekumenicznej w miejcu dawnego baptysterium.
 

Wśród wielu inicjatyw Kościoła katolickiego z okazji roku św. Pawła, należy podkreślić inicjatywy religijno-kulturalne, w które wpisują się lectio Pauli, katechezy na temat tekstów św. Pawła, konferencje, medytacje, a także koncerty i pielgrzymki do bazyliki św. Pawła za Murami oraz jedenastu innych miejsc związanych z Apostołem Narodów w Wiecznym Mieście, jak również do Ziemi Świętej, Turcji i na Maltę.
 

W nurt tego rodzaju inicjatyw należy wpisać finał I Olimpiady Wiedzy Religijnej Bruksela 2008 św. Paweł Apostoł Narodów, która odbyła się 31 maja br. w Amfiteatrze Filii im. Jana Pawła II Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Brukselii. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów dwóch polskich szkół w Brukselii: Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP im. Joachima Lelewela oraz Filii tej szkoły im. Jana Pawła II, działającej przy Polskiej Misji Katolickiej, do zapoznania się z niezwykle ciekawą i ważną postacią św. Pawła w historii i w życiu Kościoła katolickiego. W lutym odbył się pisemny etap konkursu, który wyłonił po piętnastu przedstawicieli z każdej ze szkół. W kwietniu przystąpili oni do II-pisemnego etapu konkursu, będącego zarazem etapem międzyszkolnym.
 

Finał Olimpiady Wiedzy Religijnej Bruksela’2008 św. Paweł Apostoł Narodów był III etapem konkursu, do którego zakwalifikowała się grupa uczniów z klas czwartych (Patrycja Czapska, Grzegorz Chmielewski), piątych (Paweł Kryński, Marcin Gutmański), szóstych (Magdalena Zdanowicz, Dominika Jakubowska) i I klasy gimnazjum (Anna Boratyńska, Anne-Marie Dooms, Kamil Gutmański, Mariusz Łosicki) Filii im. Jana Pawła II Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli.
 

Odpowiedziom finalistów przysłuchiwało się i poddawało je ocenie szanowne grono jurorów, składające się z następujących osób: o. Tadeusz Czaja OMI - proboszcz parafii przy Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli (przewodniczący jury), o. Franciszek Żok OMI posługujący w tejże parafii, p. Bożena Rogolińska - dyrektor Zespołu Szkół im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli  oraz p. Iwona Porowska - nauczycielka religii w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli Filia im. Jana Pawła II.

 Pomysłodawczynią, organizatorką, autorką pytań konkursowych na każdym etapie, a także prowadzącą wielki finał I OWR była p. Ewelina Kohankhaki, która katechizuje w Filii im. Jana Pawła II Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Brukseli  z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.
 

Pytania finałowe ułożone zostały na podstawie tekstu źródłowego konkursu, którym były „Dzieje Apostolskie” oraz książki „Rozmowy ze św. Łukaszem” B. Noska i artykułów „Nawrócenie czy powołanie?” S. Pisarka, „Paweł i jego współpracownicy” i „Spotkania Pawła z Piotrem” J. Kozyry oraz „Dokopali się do Pawła” B. Zajączkowskiej. Poziom wiedzy wszystkich uczestników na temat życia i działalności misyjnej św. Pawła był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, a walka tak zacięta, że potrzeba było aż dogrywki, by wyłonić trzech laureatów konkursu, którymi zostały następujące osoby: Paweł Kryński, uczeń klasy V b (I miejsce), Patrycja Czapska, uczennica klasy IV a (II miejsce) oraz Magdalena Zdanowicz z klasy VI b (III miejsce). Laureaci zostali obdarowani dyplomami i aparatami cyfrowymi firmy OLIMPUS i KODAK, natomiast pozostała siódemka finalistów otrzymała pamiątkowe dyplomy i komputerowe quizy biblijne.
 

Sponsorem wszystkich nagród był Pan Marek Kutyłowski, kóremu Kierownik Filii im. Jana Pawła II o. Władysław Walaszczyk OMI oraz grono pedagogiczne szkoły składają wielkie i gorące podziękowania.
 

                                                                                                                        Ewelina Kohankhaki

 

        


Od góry (od lewej): p. Ewelina Kohankhaki, p. Marek Kutyłowski, p. Iwona Porowska, o. Franciszek Żok OMI, o. Tadeusz Czaja OMI, p. Bożena Rogolińska, o. Władysław Walaszczyk. II rząd od lewej: Kamil Gutmański, Mariusz Łosicki, Marcin Gutmański, Grzegorz Chmielewski, Anne-Marie Dooms, Dominika Jakubowska, Anna Boratyńska. I rząd laureatów: Paweł Kryński, Patrycja Czapska i Magdalena Zdanowicz.

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be