Komunikat w sprawie kolonii letnich 2003

 

 Polska Macierz Szkolna w Belgii organizuje kolonie dla dzieci w Ośrodku Wakacyjnym "Millennium"  w Comblain-la-Tour w Ardenach w dniach od 29.06. do 27.07. 2003.

Ponadto informacji udziela p. Dulak Mieczyslaw,  n° tel. 010.41.46.79

 

Teresa Arszagi vel Harszagi  -  Inspektor Szkolny PMSz w Belgii

Alicja Bardo  -  organizator kolonii

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgłoszenie na wakacje letnie 2003.

 

Ja niżej podpisany(a) zgłaszam swoje dziecko......................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwisko, imię, data urodzenia, adres, nr tel.) na kolonie letnie od ..............…..

do .........................2003r. w Ośrodku Wakacyjnym  "Millennium" w Comblain-la-Tour. Jednocześnie zobowiązuję się uiścić należną opłatę.

 

Data...................................                             Podpis .....................................        

 

 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be