Bruksela 14/03/2007

Polacy  w  regionie  Maasmechelen

Limburgska Polonia osiedliła się w tych stronach w latach 20-tych minionego wieku. Chodzi tu o typową emigrację "za chlebem" czyli emigrację ekonomiczną a nie polityczną jak np. w Brukseli.

Skupiska polonijne w Limburgii znajdziemy wszędzie tam gdzie wcześniej mieściły się kopalnie węgla, to znaczy w Beringen, Genk (Zwartberg/Winterslag/Waterschei), Heusden Zolderm, Houthalen i Maasmechelen (Eisden).

Tu Polacy żyli, pracowali i tworzyli swoje organizacje.

W statystykach belgijskich brak wszelkich informacji na temat pochodzenia obywateli i dlatego też trudno powiedzieć ile osób przyznaje się w tej chwili do polskości.

Przypuszczamy jednak, że w tych regionach żyje ponad 10-tysięcy osób polskiego pochodzenia.


Polska Misja Katolicka w Maasmechelen

               Ks. Zbigniew Opyd
            Gouverneur Verwilghenlaan 48
            3630 Maasmachelen
            tel. 089 77 19 06   lub  0476 594 254

Ks. Zbigniew prowadzi w tej chwili dwie parafie:  "Eisden St. Barbara" i "Mariaheide". W tych samych parafiach pomaga jednocześnie księdzom belgijskim. Msze św. i spotkania różańcowe odbywają się w każdą środę, piątek i w niedzielę o godzinie 10-tej i 12-tej.

Pod kierownictwem ks. Zbigniewa wydawany jest aktualnie kwartalnik "Nasza wspólnota". Treść kwartalnika dotyczy wszelkich spraw polonijnych w naszym rejonie.

Do pomocy księdza stworzona została tak zwana Rada Parafialna:
             Sekretarz Rady Parafialnej:
                    Roger Sochacki
                    Rijksweg 324,
                    3650 Dilsen Stokkemm
                    tel. 089 75 65 16

Rada Parafialna zajmuje się wyłącznie sprawami religijnymi:

Wewnątrz Rady Parafialnej utworzyła się Grupa Charytatywna. Ich zadaniem jest przede wszystkim odwiedzanie chorych parafian.

Od ponad roku aktywnie też działa Służba Liturgiczna (w tej chwili 9 ministrantów i ministrantek). Specjalnie dla nich i dla innych chętnych ksiądz organizuje spotkania katechetyczne w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godzinie 13-tej.


Swietlica Polska / Poolse Katholieke Zaal vzw.

    Prezes:                                    Sekretarz:
        Jan Bednarz                              Stefania Ludwikowska Kurek
        Berkenlaan 17                           Hulsstraat 50
        3630 Maasmechelen                 3630 Maasmechelen
        tel. 089 76 28 14                       tel 089 76 11 01

Swietlica Polska jest zrzeszeniem z własnym statutem (vzw / asbl) i własnym zarządem według prawa belgijskiego. Z moralnego jednak punktu widzenia świetlica należy do Polskiej Misji Katolickiej. Po ewentualnym rozwiązaniu świetlicy (rozwiązaniu zrzeszenia) cały majątek zostaje automatycznie przekazany P.M.K. w Brukseli. Poza tym, zgodnie ze statutem vzw, każdy obecny ksiądz naszej parafii należy automatycznie do zarządu.

Zarząd ma dbać o to żeby każda organizacja polonijna miała dostęp do sali.


Mężowie Katoliccy -  św. Barbara

        Prezes:              Jan Bednarz       
        Sekretarz:          Roger Sochacki

To stare stowarzyszenie górnickie z roku 1927 zajmuje się przede wszystkim organizacją "Barburki". Mają co trzy miesięczne zebrania wraz z ich Opiekunem (aktualnie ks. Zbigniew).


Matki Różańcowe

        Prezes:    M. Klimkowska
                        Beerensheuvelstraat 36
                        3630 Maasmechelen
                        tel.  089 76 54 17

To też stare stowarzyszenie naszych kobiet, które zajmują się naszymi uroczystościami w świetlicy. Organizują ponadto roczne spotkania: "Opłatek" i "Swięcone jajko", jak równierz roczne pielgrzymki do Banneux i Scherpenheuvel.


Związek Polaków w Belgii - Maasmechelen

        Prezes:    Lucjan Kurek
                        Hulsstraat 50
                        3630 Maasmechelen
                        tel.  089 76 11 01  lub  0474 768 417

Z.P.K. jest oczywiście znaną organizacją. Ich głównymi corocznymi zadaniami u nas jest przygotowanie obchodów święta Konstytucji 3 Maja i organizowanie uroczystości na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel.


Szkoła Polska

       Kierownik:             Roger Sochacki

W miarę możliwości zbieramy się w każdą niedzielę od godziny 14:00 do 14:45 (dzieci długo nie wytrzymują). Czytamy najczęściej teksty z literatury polskiej. Z tymi, którzy jeszcze słabo mówią po polsku uczymy się z książki "Mówimy po polsku".


Harcerstwo w Maasmechelen / ZHP

        Druhna:              Ludwikowska Kurek
                                  Hulsstraat 50
                                 3630 Maasmechelen
                                 tel 089 76 11 01

Poza harcerstwem z rocznym obozem w Comblain La Tour w sierpniu, przygotowujemy Jasełka, akademię 3-go Maja i Dzień Matki. Jasełka odbywają się  każdego roku w styczniu.

 


 

To byłby krótki przegląd naszej działalności w Maasmechelen.

Mamy co prawda skromne możliwości ale staramy się zarówno kontynuować nasze tradycje jak i być w stałym kontakcie z polską kulturą.

Warto może dodać, że staramy się też współpracować z urzędami i organizacjami belgijskimi co sprawia, że często zapraszani jesteśmy do udziału w różnych imprezach.

                Roger Sochacki

 


        Kontakt:       info@Polonia.be