Organizacje  polonijne  w  Belgii

 

Rada Polonii Belgijskiej

Rue Baron de Castro 46
B 1040 Bruxelles
E-mail:   Rada.Polonii@Polonia.be
 

Polska Macierz Szkolna 

Rue du Parc 19
B 4180 Comblain-la-Tour
Tel :  +32 (0)2-215.70.85
E-mail:    ladomirscy-bxl@wp.pl
WWW:  http://www.pmsz.be
 

Związek  Polskich  Kombatantów  i  Weteranów  1  Dywizji  Pancernej  Generała  Maczka  w  Belgii

Scheidreef  15
B 2950 Kapellen
  +32 (0)3-666.31.82
E-mail:  bvpo1978@hotmail.com
 

Związek Polaków w Belgii  -  Zarząd  Główny

Dom Polski POLONEZ
Laan op Vurten 83
Tel :  +32 (0)11-34.31.20 
 

Zjednoczenie Polskie w Belgii

Rue A. Campenhout 72 bte 7
B 1050 Bruxelles
  +32 (0)2-648.82.34
 
Inżynierowie i Ekonomiści Polscy w Belgii
Leszek  BALCERZAK
Prezes  Związku  IEPB
  +32 (0)3-653.02.26
  +32 (0) 3-653.02.26
E-mail:  balcerzakl@belgacom.net 
 

Ogólnoświatowy Korespondencyjny Klub Emigrantów

Leokadia  Komaiszko  -  Redaktor naczelny "Listów z daleka"
Rue René  Demoitelle, 49/2
B  4030  Liège
Tel :  +32 (0) 472-22.98.79  
 E-mail:  leokadiak@yahoo.fr
 

ASSOCIATION MEDICALE BELGO-POLONAISE ASBL

Siège Social:
Avenue Charles Quint 124 Bte 9
B 1083   Ganshoren

     CONSEIL D'ADMINISTRATION (C.A.)

Dr P. LINKOWSKI

Président

Dr J. STELMASZYK

Vice-Président

Dr A. CIARKA

Secrétaire

Dr M. KRZEMIEN

Trésorier

 

Dr F. JURYSTA

Dr R. JAGODZINSKI

Dr W. FIJALKOWSKI

Membres du C.A.

 

Centrum  Polskie

Rue Croissant, 68
B 1190 Bruxelles
Tel :  +32 (0)2-534.54.34  
E-mail:  info@centrumpolskie.com
 

Instytut Badań Polonijnych Centre
Les Polonais du Centre et leurs amis

c/o KOZLOWSKI ALEKSANDER
Rue du Cimetière, 1
B 7120 Estinnes (Vellereille-les-Brayeux)
Tel :  +32 (0) 495 78.62.05  
E-mail:  polacywregioniecentre@yahoo.fr
WWW lespolonaisducentre.skynetblogs.be
 

Centrum Wschodnioeuropejskie "Post Viadrina" - Gandawa
Eastern European Culture Center "Post Viadrina" - Gandawa

Kortrijksepoortstraat 220
B  9000  GENT
Tel :  +32 (0) 9 233.50.03
  +32 (0) 9 233.50.03
E-mail:  postviadrina@postviadrina.be
 

Towarzystwo Fundacji Jana-Pawła II

Rue Jourdan 80
B 1060 Bruxelles
Tel :  +32 (0)2-538.09.44  
 

Polonijny Zespół Folklorystyczny KRAKUS

Pools Folkloristische Groep KRAKUS

Koen Łukasczyk
Dopheidestraat 26
B  3600  Genk
Tel :  +32 (0) 89-36.70.66    Mobile +32 (0) 479-97.17.12
  +32 (0) 89-30.38.65
E-mail:  koen.lukasczyk@axa.be
 

VZW Poolse Gemeenschap Polonia

Tel :  +32 (0) 0475-90-40-48
E-mail:  Marzena.Jusza@hotmail.com
 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Belgii

Rue A. Campenhout 72 bte 7
B 1050 Bruxelles
  +32 (0)2-648.82.34
 

  Cercle-Culturel Belgo-Polonaise du Centre

Rue d'Avondance, 12
B 7100 Haine-St-Paul
Edward Janowski
  +32 (0)64-26.02.48
 

Polsko-Belgijskie Stowarzyszenie Tłumaczy i Filologów

Association Belgo-Polonaise de Traducteurs et Philologues

Belgisch-Poolse Vereniging van Vertalers en Filologen

Eugeniusz Lilian
Rue Ed. Remouchamps, 31
B  4020 Liège
Tel :  +32 (0) 4 343.62.88
  +32 (0) 4 344.08.94
 
              Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej
 
              Związek Kół i Dywizji Pancernej
 
              Centrum Badań Historycznych im. Joachima Lelewela
 

       Kontakt:       info@Polonia.be