ZJEDNOCZENIE  POLSKIE  w  Belgii


   

ZJEDNOCZENIE  POLSKIE  w  Belgii  -  geneza  i  cele

 

"ZJEDNOCZENIE POLSKIE w Belgii" powstało po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na miejsce zlikwidowanego w 1991 roku "NACZELNEGO KOMITETU WOLNYCH POLAKÓW W BELGII", który zrzeszał polskie organizacje niepodlogłościowe w tym kraju.

 

"Zjednoczenie" stanowi związek organizacji i instytucji polskich imigrantów, oraz ich potomków, w Belgii. Zrzesza ono około 15 organizacji i instytucji - w tym n.p. "Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), "Koło Żołnierzy Armii Krajowej", "Związek Polaków", "Macierz Szkolna", etc...

 

"Zjednoczenie" - podobnie jak swego czasu "Komitet" - zrzesza swoje organizacje członkowskie pod wspólną banderą obrony słusznej sprawy polskiej.

 

"Zjednoczenie" stoi na straży rodzimej kultury, czuwa nad poszanowaniem godności człowieka i dba o dobre stosunki ze społeczeństwem kraju, w którym ma siedzibę.

 

"Zjednoczenie" czuwa nad dobrym imieniem Polski i Polaków, występując, niejednokrotnie, publicznie w obronie naszej godności narodowej.

 

"Zjednoczenie" utrzymuje stosunkize ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" (z siedzibą w Warszawie), oraz jest członkiem "Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych" (z siedzibą w Londynie), a od 2002 roku, również członkiem "Rady Polonii Świata" ) z siedzibą w Chicago).

 

Pierwszym Prezesem "Zjednoczenia" był Stanisław Sierakowski. Po nim prezesurę objął Włodzimierz Dropiński - wybrany w 1994, stale na stanowisku.

 

                                                                               W.D. Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be