EUROPEJSKA UNIA  WSPÓLNOT  POLONIJNYCH


Komisja  Obrony  Godności  Narodowej

 KOMUNIKAT  W  SPRAWIE  NIEMIECKIEGO  "ZWIĄZKU  WYPĘDZONYCH"  I  ICH  NASTAWIENIA  W  STOSUNKU  DO  POLAKÓW

Często spotykaliśmy się - i spotykamy się nadal - z przedstawianiem Polski, czy Polaków, w "krzywym zwierciadle" historii przypisując nam winy popełnione przez innych.

Niedawno temu, mieliśmy do czynienia z fałszerstwem historii, w związku z tak zwanymi "polskimi" obozami koncentracyjnymi, w rzeczywistości chodziło o NIEMIECKIE obozy koncentracyjne w okupowanej przez Niemców Polsce.

Ostatnio, otrzymaliśmy informacje o projekcie stworzenia, w Berlinie, "Centrum przeciwko Wypędzonym" pod auspicjami "Związku Wypędzonych" (BdV), na którego czele stoi Erika Steinbach. Zadaniem wymienionego centrum ma być upamiętnienie losu Niemców (tzw. "ziomkowców"), wysiedlonych po 2-ej wojnie światowej, z terenów Europy Środkowej i Wschodniej.

Biorąc pod uwagę pewne, dotychczasowe wypowiedzi, ze strony niemieckiego ziomkostwa, które obarczają Polaków za ich wysiedlenie, można się obawiać, że w dalszych konsekwencjach mogło by to doprowadzić do poważnych konfliktów na płaszczyźnie narodowościowej.

To co jest ważne, to przekazanie prawdziwej historii bieżącym i następnym pokoleniom Europejczyków.

Wydaje nam się więc, że należy przypomnieć przewodniczącej wspomnianego związku, oraz wszystkim tą sprawą zainteresowanym, w jakich okolicznościach miały miejsce wiadome wysiedlenia i kto jest za nie rzeczywiście odpowiedzialny.

Sprawę tę poruszamy, zgodnie z prawdą historyczną, w załączonym tekście.

31.08.2005  

Włodzimierz Dropiński

Przewodniczący Komisji

Obrony Godności Narodowej

 

vide:   załącznik  --->   

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be