PROJEKT  STWORZENIA  CENTRUM  PRZECIWKO  WYPĘDZONYM  W  BERLINIEErika Steinbach, przewodnicząca niemieckiego "Związku Wzpędzonych" (BdV), ma na celu stworzenie w Berlinie Centrumprzeciwko Wypędzonym. Zadaniem tego centrum ma być upamiętnienie losu Niemców wysiedlonych po 2-ej wojnie światowej z terenów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Z uwagi na pewne dotychczasowe wypowiedzi w tej sprawie, istnieje poważna obawa , że, zdominowane przez niemieckie ziomkostwo, centrum mogło by przedstawić w sposób tendencyjny historię powojennych wysiedleń, a przez to rozpętać konflikty na płaszczyźnie narodowościowej.

 

W odpowiedzi na "ziomkowskie" ciągoty pani Steinbach, wypada podkreślić to co poniżej:

 

Jakiekolwiek przesiedlenia są bolesne dla zainteresowanych. Polacy, bardziej niż inni, doskonale o tym wiedzą bo niejednokrotnie odczuli  to na "własnej skórze".

 

Przypominamy przedewszystkim, że to Niemcy hitlerowskie rozpętały wojnę najeżdżając na Polskę w 1939 roku i że to co nastąpiło potem było konsekwencją tego najazdu.

 

Przypominamy, że w 1939 roku zarówno Niemcy jak i Rosjanie podzielili się całością polskiego terytorium państwowego, podporządkując Naród Polski systemom ich totalitarnej władzy.

 

Przypominamy, że po wojnie, w 1945 roku, strukturę geopolityczną Europy Środkowej nie kształtowali Polacy bo, mimo iż byli w obozie zwycięzców, nie mieli prawa do głosu.

 

Przypominamy, że po wojnie w Europie Środkowej rządził wyłącznie Stalin i to on odebrał Polsce połowę jej ziemi, zmuszając jej ludność do bolesnych przemieszczeń.

 

Przypominamy, że ziemie odebrane po wojnie Niemcom były konsekwencją decyzji wszechwładnej na tych ziemiach Rosji Sowieckiej a nie Polski.

 

Przypominamy, że wszystko co się działo na terenie Europy Środkowej czy Wschodniej przez 45 lat po wojnie było z rozkazu Moskwy.

 

Przypominamy wreszcie, że gdyby Niemcy nie wybrali na swojego szefa Hitlera, który ostatecznie doprowadził Naród Niemiecki do klęski i przykrych skutków z tą klęską związanych, to dzisiaj nie było by problemu ziomkostwa.

 

Niech więc pani Steinbach zwróci się z pretensjami do obecnej Federacji Rosyjskiej, która jest spadkobiercą stalinowskich decyzji, a właściwie niech szuka winy we własnym narodzie za to co ją  dzisiaj boli !

 

        W sierpniu 2005                       W.D.

 
 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be