Polskie Szkoły Internetowe Libratus - bezpłatna nauka dla polskich dzieci na całym świecie

 

 

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny tworzony przez szkoły podstawowe i gimnazja z całej Polski, polskie szkoły sobotnie i organizacje polonijne z całego świata, a także wolontariuszy i nauczycieli zarówno z Polski, jak i przebywających na obczyźnie. Celem projektu jest dostarczenie każdemu polskiemu dziecku możliwości bezpłatnej, polskiej edukacji za granicą.

 

Szkoły działają na całym świecie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu są dostępne w każdym miejscu i czasie. Pokonują barierę różnicy czasu, odległości i finansów. Dla dzieci z polskim obywatelstwem nauka zakończona egzaminami klasyfikacyjnymi i wydaniem polskiego świadectwa ukończenia klasy jest bezpłatna i na żadnym etapie nie wymaga przyjazdu do Polski. Dzieciotrzymują również legitymacje szkolne, upoważniające do ulgi w komunikacji zbiorowej na terenie Polski.

 

Projekt opiera się na filozofii tak zwanego nauczania domowego, przewidzianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, również dla Polaków przebywających za granicą. Nauka odbywa się przy wsparciu internetowej platformy edukacyjnej i giełdy wideo-konsultacji,angażując rodziców do wspólnej nauki z dziećmi. Dzięki realizacji polskiej podstawy programowej oraz wydawanym świadectwom szkolnym, po powrocie z zagranicy dziecko może z powodzeniem kontynuować naukę w szkole w Polsce.

 

Zgłoszenia na bezpłatną naukę dzieci z polskim obywatelstwem tylko do 31 maja 2011.

Zapisy wyłącznie on-line przez stronę internetową:  www.libratus.edu.pl

 

Już dziś można zarejestrować się na platformie, by zapoznać się z przykładową lekcją oraz funkcjonowaniem platformy edukacyjnej.

 

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Siedziba: ul. Śniadeckich 12b

31-531Kraków, Polska

tel: +48 123 900 999

e-mail:info@libratus.edu.pl

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be