SZKOLNICTWO  POLSKIE

W  BELGII  


 
 
bullet

Zespół  Szkół  przy  ambasadzie RP  w  Brukseli
Adres szkoły: bd. de la Woluwe 22, 1150 Woluwe-St-Pierre, budynek College Jean XXIII
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓL - Radosław Wasiński

bullet

Filia Zespołu Szkół im J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Mons
Uranusstr. 1G-2, 7010 SHAPE Mons
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓL - Radosław Wasiński
 

bullet

Zespół Szkół przy ambasadzie RP w Brukseli - filia im Jana Pawła II z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej

Adres szkoły: Polska Misja Katolicka, Rue Jourdan 80, 1060 Bruxelles. Zajęcia w lokalach parafialnych PMK  Rue Jourdan 80, oraz w budynku Rue d'Angleterre
DYREKTOR SZKOLY -
ksiądz Władysław Walaszczyk

 

bullet

Zespół Szkół im. gen. St. Maczka w Antwerpii przy Konsulacie Generalnym RP w Brukseli,
Adres szkoły: Jodenstraat 15, 2018 Antwerpen
DYREKTOR SZKOLY - Monika Pruska
 

bullet

Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli, Centre d'Ensegnement Polonais Jean- Paul II A.S.B.L.

Adres szkoły : Rue du Radium 5 (Place Dailly), 1030 Bruxelles
DYREKTOR SZKOLY -
Teresa Arszagi vel Harszagi

 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be