WP/563 / VIII/11

 

Poznań, dnia 10 sierpnia 2011 r.
 

Portal Polonii Belgijskiej

polonia.be

 

Szanowni Państwo,
 

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  w Poznaniu  zaprasza przedstawicieli środowiska polonijnego w Belgii  (działacze polonijni, przedstawiciele biznesu, kultury, nauczyciele, studenci)   do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na działalność organizacji polonijnych.
 

Szkolenie to realizowane jest w ramach zlecenia, przez Kancelarię Senatu RP, zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zagranicą.  Dotychczas podobne szkolenia odbyły się już dla środowisk polonijnych w Szwecji, Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii oraz Rumunii.

  • Termin szkolenia: 24-25 września 2011r. (sobota-niedziela) w wymiarze 8 godzin dziennie

  • Liczba osób mogąca wziąć udział w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń):    26 osób

  • Miejsce: Bruksela,  sala Wydziału Konsularnego Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Etterbeek Bruxelles

  • Program szkolenia przesyłamy w załączniku

  • Cel szkolenia:  poznanie podstaw opracowywania projektów umożliwiających pozyskanie funduszy Unii Europejskiej na działalność wszystkich organizacji polonijnych w Belgii

  • Prowadzący szkolenie.  Dwoje ekspertów (Renata Stefaniak z Przemyśla i Jarosław Zarychta z Łodzi), z którymi Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” współpracował  przy realizacji takich samych szkoleń w innych krajach

  • Uczestnicy szkolenia proszeni są o  pokrycie we  własnym zakresie kosztów związanych z  przejazdem do Brukseli, ewentualnym zakwaterowaniem i wyżywieniem,  jeśli mieszkają poza Brukselą.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma: komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej            i elektronicznej, a także zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu pokrywa koszty pobytu osób, które poprowadzą szkolenie w Brukseli, a więc  ich honorarium, zakwaterowanie i wyżywienie, przejazd do Brukseli

 

Termin zgłoszeń do udziału w szkoleniu do 16 września 2011r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać /pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem/ na adres:

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” , Stary Rynek 51, 61 -772 Poznań,

tel. / fax. 61 -853-19-61, e-mail: poznan@swp.org.pl

 

Uprzejmie prosimy Państwa o pomoc w rozpowszechnieniu niniejszej informacji wśród Polonii belgijskiej.

 

Z wyrazami uszanowania

 

Bożena Zięba

Dariusz Łukaszewski

 

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Stary Rynek 51, 61-772 Poznań

tel./ fax. 61 -853-19-61 ,    tel. 61- 852-71-21

e-mail: poznan@swp.org.pl

 

Program szkolenia ==>          

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be