Polska i Polacy w Etterbeek


 

Wieczorem 15 czerwca 2011 w dużej sali Rady Miejskiej gminy Etterbeek w Brukseli odbyła się  sesja plenarna zorganizowana przez Komisję Konsultacyjną do Spraw Europejskich gminy poświęcona "Polsce i Polakom w Etterbeek"

 

Jak już wcześniej informowaliśmy głównymi celami organizowanej konferencji było przyczynienie się do tworzenia silniejszych więzi pomiędzy Polakami mieszkającymi w Etterbeek a gminą i jej mieszkańcami oraz swego rodzaju przywitanie Polaków tuż przed polską prezydencją Unii Europejskiej.

 

Konferencję otworzył, przedstawił obecne na spotkaniu osoby z administracji gminnej i zaproszonych gości oraz przywitał wszystkich pan Bernard de Marcken de Mercken, ławnik do spraw europejskich gminy.  Głównymi mówcami spotkania byli oczywiście Polacy: pan Sławomir Czarlewski - ambasador RP w Królestwie Belgii, pan Piotr Wojtczak - ambasador tytularny i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, pan Aleksander Rogalski - doradca Sekretarza Stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pani Isabelle du Bois d'Aische - światopełk Czetwertyńska - wiceprezes i prezes honorowy Rady Polonii Belgijskiej.

 

W swoim wystąpieniu pan Sławomir Czarlewski skupił się na ostatnich trzydziestu latach historii Polski (1980 - 2011) i przedstawił zebranym (przypomniał obecnym Polakom) polską drogę do wolności i do Unii Europejskiej, przedstawił główne założenia polskiej prezydencji.

 

Pan Piotr Wojtczak mówił szerzej o historii i kulturze polskiej, przypomniał związki i powiązania z Belgią, mówił o Polakach mieszkających w Belgii, ich osiągnięciach i ambicjach.

 

Wystąpienie pana Aleksandra Rogalskiego było relacją z przygotowań Polski do nadchodzącego polskiego przewodnictwa Unii Europejskiej. Kiedy rozpoczęto przygotowania, w jaki sposób przebiegają, kto (które kraje) był brany jako przykład dobrego przewodnictwa. Zapoznał zebranych z bogatym programem kulturalnym polskiej prezydencji.

 

Ostatnim mówcą była pani Isabelle du Bois d'Aische - światopełk Czetwertyńska, która przedstawiła główne cele i kierunki działalności społecznej jednej z wielu organizacji polonijnych w Belgii jaką jest Rada Polonii Belgijskiej. Podając przykłady i osiągnięcia tej działalności szerzej zrelacjonowała pomoc niesioną Polakom mieszkającym czy przebywającym w Belgii, którym się nie powiodło, ktorzy żyją na ulicy, bez dachu nad głową i zdarza się że na tej ulicy umierają.

Pełny tekst wystąpienia pani
Isabelle du Bois d'Aische - światopełk Czetwertyńskiej można znaleźć w dokumencie  ==> 
FR

 

Polonia.be         

 
 info@polonia.be