Konkurs  recytatorski utworów
Zbigniewa Herberta


W dniu 21 listopada br. w Konsulacie Generalnym RP odbył się finał konkursu recytatorskiego utworów Zbigniewa Herberta.

 

Celem konkursu organizowanego przez Konsulat Generalny w Brukseli, przy współudziale szkół polskich w Belgii, było upamiętnienie 10 – lecia śmierci Zbigniewa Herberta / rok 2008 ogłoszono uchwałą Sejmu Rokiem Zbigniewa Herberta / i zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej na obczyźnie pięknem jego poezji.  

 

W finale konkursu wzięło udział 29 uczniów, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych.  

 

Jury oceniało recytacje w 2 grupach: szkoła podstawowa i gimnazjum z liceum według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru, wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika,

 • poprawne i płynne deklamowanie,

 • stopień opanowania pamięciowego,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

W grupie uczniów ze szkoły podstawowej zwycięzcami zostali:

 • I miejsce za utwór „Kamyk” – zdobyła Kornelia Ilczuk – kl. V szkoła im. Joachima Lelewela w Bxl,
   

 • II miejsce za utwór „Kamyk” – zdobył Adam Zimniak– kl. V szkoła polska w Mons,
   

 • III miejsce za utwór „Pan od przyrody” – zdobył Karol Zalewski – kl. V filia szkoły polskiej im. Jana Pawła II przy PMK,

W grupie uczniów gimnazjum/liceum zwycięzcami zostali:

 • I miejsce za utwór „Damastes z przydomkiem, Prokrustes mówi” – zdobył Piotr Banach – kl. II gimn. szkoła im. Joachima Lelewela

 • II miejsce za utwór „Nike która się waha” – zdobyła Berenika Balak – kl. II liceum, szkoła polska w Mons

 • III miejsce exequo zajęli – Mateusz Szydełko za utwór „17 września” - kl. III gimnazjum; szkoła im. Joachima Lelewela i Dominik Przeniosło za utwór „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”. kl. II gimnazjum, szkoła im. Joachima Lelewela

W czasie obrad Jury przed publicznością wystąpił młodzieżowy zespół Biało Czerwoni, który zaprezentował specjalnie dobrany na ten wieczór repertuar.

 

Konsulat Generalny RP składa serdeczne podziękowania rodzicom i nauczycielom ze szkół polskich, których praca i poświęcenie wpłynęły na wysoki poziom prezentowanych utworów.

 

Szczególne podziękowania kierujemy także do fundatorów nagród którymi byli:

za I miejsca / iPhone touch/ - Pan Marek Kutyłowski,

za II i III miejsca / nagrody książkowe / Księgarnia Polska przy Rue d'Angleterre

oraz do Pana Kamila Arszagi (m-stacja) i Pani Jolanty Małachowskiej (radio Róża) za pomoc w organizacji wieczoru.

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be