Bruksela dnia 10 maja 2003

  

REFERENDUM

w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

  

W dniach 7 i 8 czerwca 2003 odbędzie się referendum w sprawie przystąpieniua Polski do Unii Europejskiej. Od wielu miesięcy w środkach masowego przekazu śledzimy dyskusję na ten temat. Decyzja ta jest niezwykle ważnym momentem w życiu naszego Kraju. Każdy Polak winien wydać własną opinię w tej sprawie.  Jest to tym ważniejsze że konsekwencje tej decyzji będziemy odczuwali nie tylko my, ale również nasze dzieci i wnuki. Jest wiele argumentów “za” i “przeciw”. Poniżej przypominamy najwazniejsze z nich.

 Argumenty “za” :

 Po okresie przejściowym –

1.       Swobodne poruszanie się po wszystkich krajach Unii Europejskiej,

2.       Możliwość podejmowania pracy na terenie krajów Unii Europejskiej tak jak w Polsce (ubezpieczenie, renta, emerytura itp),

3.       Produkty polskie będą łatwo dostępne w Unii Europejskiej (bez cła),

4.       Bilans finansowy w ciągu pierwszych 3 lat:

Składki członkowskie –    7,5 Mld €

Dotacje z Unii Europ. – 20,5 Mld €

Netto dla Polski             13,0 Mld €  (ok. 325€ na osobe)

 

Argumenty “przeciw”:

 

1.       Przez pierwsze lata polskie rolnictwo będzie wystawione na szczególnie ostrą konkurencję,

2.       Bardzo silna konkurencja z firmami zachodnioeuropejskimi we wszystkich gałęziach     przemysłu,

3.       Zobowiązanie do przestrzegania norm Unii Europejskiej,

4.       Przeniesienie niektórych uprawnień decyzyjnych do organów Unii Europejskiej.

 

Nie możemy pozostać obojętni w tak ważnej sprawie.

 Rada Polonii Belgijskiej gorąco zachęca i apeluje do wszystkich Polaków przebywających na terenie Królestwa Belgii by wyrazili swoje zdanie biorąc udział w referendum.

  

GŁOSUJMY  WSZYSCY !

  

Kiedy ?  :     7 i 8 czerwca 2003 od 6:00 do 20:00

 Gdzie ?

  • Konsulat Generalny RP 28, rue des Francs, 1040 Bruksela

  • Szkoła Polska w Antwerpii, Sint Jan Berchmans College, Jodenstraat 15,  2000 Antwerpia

 Kto moze głosować ?

    Każdy obywatel polski :

  • który ukończył 18 lat

  • posiada ważny paszport polski

  • zostanie wpisany na listę osób uprawnionych do udziału w referendum.

Lista ww. jest prowadzona w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli.

Zgłoszenia należy dokonac osobiście, pisemnie telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail najpóźniej do dnia 3 czerwca br., podając nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania ( osoby przebywajace w Belgii czasowo, wskazują adres zamieszkania w  Polsce ), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wystawienia.

Należy także wskazać miejsce głosowania : Bruksela lub Antwerpia. 

 

 


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be