Bruksela, dnia 25 lipca 2003 r.

  

KOMUNIKAT N° 15

                                                                                                              

Drodzy Państwo,

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2003 r.

 

1.      Jak już wspominaliśmy, kontynuujemy starania o dostęp do programu TV Polonia w nast. prowincjach: Zachodnia i Wschodnia Flandria, Antwerpia, Flamandzka Brabancja oraz w Brukseli. Zważywszy duże rozsianie zainteresowanych (małe skupiska potencjalnych odbiorców) otrzymujemy mało pozytywne reakcje ze strony teledystrybutorów. Mamy jednak nadzieję, że nadchodząca akcesja Polski do Unii Europejskiej ożywi ich zainteresowanie Polską i sprawami polskimi, znajdując w przebywającej w Belgii na stałe i czasowo Polonii wdzięcznych widzów. Sprawa jest w toku.

2.      Wystawa prac p. Anny Wysockiej – rzeźbiarki, asystentki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymaliśmy poparcie p. Konsula Generalnego, który przekazał K. Bystramowi list do Prezydenta miasta Torunia, gdzie mieszka p.Wysocka, z prośbą o współorganizowanie wystawy. Krzysztof Bystram spotkał się z władzami miasta Torunia. Na spotkaniu obiecano pomóc – biorąc na siebie koszty transportu do i z Brukseli. W zamian za to, na wystawie w Parlamencie Europejskim, RPB zapewni miejsce do promocji Torunia. Sprawa w toku.

3.      Projekt „Informacja o Polsce w szkołach belgijskich”. W dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie nazwisk chętnych prelegentów. Ogółem potrzeba będzie ok 10-20 prelegentów. Jak już wspominaliśmy, będziemy mieli poparcie w Min. Edukacji Wspólnoty Francuskojęzycznej i Flamandzkiej. Oczekujemy na odpowiedź p. Ambasadora w sprawie wsparcia finansowego. Będziemy się też starać o pozyskanie sponsorów prywatnych. Otrzymaliśmy obietnicę pomocy od pani konsul Wojtczak w zakresie różnych materiałów promocyjnych. Sprawa jest w toku.

4.      W dniu 4 maja 2003 r., Rada Polonii Belgijskiej wspólnie ze Zjednoczeniem Polskim oraz Konsulatem Generalnym RP zorganizowała w Brukseli ogólnokrajowe obchody Święta 3-go Maja. Uroczystość odbyła się w trzech miejscach, a frekwencja bardzo dopisała: było dużo osób pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, kościół Notre Dame de la Chapelle, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św., był wypełniony wiernymi, a sala w Centrum Polskim, gdzie odbyła się część artystyczna, pełna.

5.      W dniu 1 czerwca 2003 r. w sali Centrum Polskiego w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie RPB. Do zasadniczych tematów zebrania należały takie sprawy, jak: konieczność lepszego przepływu informacji, bardziej aktywny udziału członków Rady w jej działalności, potrzeba lokalnej działalności i częstszego zbierania się oraz przyciągnięcie nowych, aktywnych członków. Będziemy starali się wykorzystywać każdą okazję (różnorodne imprezy) do przeprowadzania krótkich zebrań. Przypominamy też, że doskonałą formą do przekazywania uwag i propozycji jest nasza strona internetowa (www.polonia.be). Nie czekajcie więc aż do Walnego Zgromadzenia, by podzielić się z nami Waszymi propozycjami czy uwagami. Zawsze też można skontaktować się z Zarządem listownie (zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną) lub telefonicznie. Zapraszamy do współpracy i dyskusji. 

6.      W dniach 9-11 maja 2003 r. odbyła się w Warszawie Sesja Senatu, na którą RPB wydelegowała Józefa Ptaszyńskiego. Do Warszawy zostali zaproszeni przedstawiciele Polonii z krajów Unii Europejskiej, których obecność miała między innymi zachęcić Polaków do głosowania w referendum za przystąpieniem Polski do Unii. Jednym z punktów programu była dyskusja przedstawicieli Polonii Europejskiej przed kamerami TV Polonia, co mogliśmy śledzić w programie emitowanym przez TV Polonia w Belgii.. 

7.      RPB włożyła wiele wysiłku w akcję związaną z referendum akcesyjnym. Nasza informacyjna ulotka była rozdawana między innymi w Antwerpii, przy kościele Notre-Dame-de-la-Chapelle, przy Misji Katolickiej, na Walnym Zgromadzeniu, na przystankach autobusów z Polski, w polskich restauracjach w Brukseli i w sklepach polskich (ok. 2000 egz.). Członkowie Rady zasiadali w komisji wyborczej referendum. W lokalach wyborczych w Antwerpii oddało głosy ok. 1.400, a w Brukseli ok. 4.400 Polaków.  W Brukseli głosowano „za” w 96,5%. Z okazji pozytywnego, ogólnego wyniku referendum, dnia 17.06.2003 r. w przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej odbył się uroczysty cocktail z licznym udziałem pracowników polskich instytucji w Belgii oraz licznie przybyłej Polonii Belgijskiej.

8.      W dniu 20.09.2003 r. w Comblain-la-Tour organizujemy imprezę „pieczony bran”, na którą wszystkich bardzo gorąco zapraszamy.

9.      Ponawiamy do wszystkich apel o współpracę w uatrakcyjnianiu strony internetowej, będącej naszą wizytówką.

 

Sprawy bieżące:

Licząc na Państwa poparcie i aktywną pomoc, prosimy o uwagi, sugestie, pomysły i konstruktywną krytykę – za co z góry dziękujemy.

 Życzymy Państwu udanych wakacji – dobrego odpoczynku, odskoczni od codziennych zajęć, a także pomysłów i inicjatywy dla dobra polonii belgijskiej.

 Łączymy serdeczne pozdrowienia,

 

Zarząd  Rady


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be