Bruksela, dnia 20 stycznia 2004 r.

 

 

KOMUNIKAT N°17
 

Drodzy Państwo,

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w okresie od 1 października do 31 grudnia 2003 r.

 

1.      Termin wystawy prac p. Anny Wysockiej – asystentki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – został przeniesiony na rok 2004.
 

2.      Projekt „Informacja o Polsce w szkołach belgijskich”. Zważywszy brak funduszy i fakt, że starania o pozyskanie sponsorów prywatnych zakończyły się niepowodzeniem,  musimy zrezygnować z tego ambitnego projektu.
 

3.      Zarząd rozmawiał z kilkoma kandydatami na członków Rady Polonii Belgijskiej. Rozmowy były pozytywne. Strona formalna sprawy w toku.
 

4.      Zarząd przypomina o obowiązku uregulowania należnych składek członkowskich pod rygorem skreślenia z listy członków RPB (patrz Statut RPB).
 

5.      W dniu 22.11.2004 Związek Polaków w Belgii obchodził  80-lecie istnienia. Wysłaliśmy list z gratulacjami i uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach w Beringen.
 

6.      W dniach 28-30.11.2003 w Londynie odbył się coroczny Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Z ramienia Rady Polonii Belgijskiej uczestniczyli Prezes – p. Izabela du Bois d’Aische Światopełk-Czetwertyńska i V-ce Prezes p. Jan Bielecki. Sprawozdanie w załączeniu. W Londynie uzgodniono, na wniosek RPB, że zjazd prezesów EUWP odbedzie sie w dniach 15-17 października 2004 r. w Brukseli. Przygotowanie tego zjazdu od strony organizacyjnej bedzie wymagac czynnego wspoldzialania wszystkich czlonkow RPB.
 

7.      Zaczęliśmy przygotowania organizacyjne obchodów rocznicy Konstytucji 3-go Maja .
 

8.      Ponawiamy gorący apel o współpracę w uatrakcyjnianiu strony internetowej, będącej naszą wizytówką.
 

9.      Z innych spraw – Reprezentowaliśmy RPB na uroczystości w Lommel oraz na imprezach w czasie trwania Tygodnia Żydowskiego.
 

10.  Kontynuujemy starania o odzyskanie pieniędzy, które zostały ofiarowane na Komitet Pomocy dla Domu Millenium w Comblain-la-Tour. Są one od 2000 roku zablokowane i do tej pory nie przekazane PMSz, a można by je było wykorzystać na zapłacenie pilnych wydatków związanych z remontem Domu Millenium.

 

Sprawy bieżące:

  • Utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP,

  • Kontynuujemy spotkania z organizacjami polonijnymi w Belgii,

  • Pracujemy nad lobby polskim

  • Licząc na Państwa poparcie i aktywną pomoc, prosimy o uwagi, sugestie, pomysły i konstruktywną krytykę – za co z góry dziękujemy.

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia,

 

Zarząd  Rady

 


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be