Bruksela, dnia 17 listopada 2004 r.

 

 

KOMUNIKAT   20


 

Drodzy Państwo,

 

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w okresie od 1 lipca do 30 września 2004 r.

 

1.      TV Polonia: Oczekujemy wyników interwencji V-ce Ministra Spraw Zagranicznych RP p.J.Wolskiego i posła J.Lewandowskiego u Dyrektora Naczelnego TV Polonia.

 

2.      Wystawa prac p. Anny Wysockiej – asystentki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planowany termin wystawy 18-22.10.2004.

 

3.      Nowi członkowie RPB. Zachęcamy wszystkich do szukania nowych organizacji i kandydatów na członków RPB, chętnych do aktywnej współpracy. Pisemne zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Rady.

 

4.      Składki. Reakcja po wysłaniu listów do osób zalegających ze składkami była następująca: 2 osoby uregulowały zaległości, jedna obiecała zapłacić, jedna w ogóle nie zareagowała i została skreślona z listy członków. Zaległości wyglądają następująco: za 2002-1 osoba, za 2003-5 osób.

 

5.      Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Przygotowania do Zjazdu w dniach 15-17.10.2004 w Brukseli były intensywne. Przewidziane były spotkania w Ambasadzie RP, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE i w Konsulacie Generalnym RP. Konsul Generalny zaproponował zorganizowanie koncertu i koktailu dla Polonii. Wszyscy członkowie RPB byli zaproszeni. Do wszystkich członków RPB wysłaliśmy szczegółowy program Zjazdu. Spodziewalismy sie przyjazdu ok. 30-40 przedstawicieli organizacji z wszystkich krajów europejskich.

 

6.      W dniu 17.4.2004 minęła 10-ta rocznica powstania RPB. Z tej okazji, Zarząd zamierzał zorganizować uroczystą sesję. Zważywszy wiele projektów i bieżących spraw, prawdopodobnie będziemy musieli zrezygnować z tego projektu w tym roku.

 

7.      Baran 2004 – Wzorem poprzedniego roku, w dniu 25 września 2004 (sobota), na terenie Ośrodka Millenium w Comblain la Tour, Zarząd zorganizował „Pieczonego Barana”. Pomimo wczesnych zapowiedzi, regularnie powtarzanych, publiczność nie dopisała. Członków Rady Polonii ( poza Zarządem ) można było policzyć na palcach jednej ręki!!! Inicjatywa, oprócz rozgoryczenia, przyniosła niewielka strate finansowa. Zarząd RPB serdecznie dziękuje Zarządowi Polskiej Macierzy Szkolnej za pomoc i bardzo aktywne zaangażowanie się w organizowaniu tej imprezy.

 

8.      Zakończona została sprawa pozwania Rady do sądu o „nie zapłacony” rachunek za mięso z „Banken”. Rada została uniewinniona. Sąd stwierdził, że adwokat strony przeciwnej mógł się pomylić. Niestety, nie zasądził Radzie żądanego odzkodowania (zwrotu kosztów adwokackich). Czekamy na rachunek od adwokata.

 

9.      Na Komunikat Specjalny (po Walnym Zgromadzeniu) odpowiedziały 2 (dwie) osoby! Fakt ten pozostawiamy bez komentarza.

 

10.  Zapraszamy do dyskusji na temat „Jak powinna wyglądać polonia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej?

 

11.  Po raz kolejny Zarząd stwierdza brak chętnych do pracy społecznej. Projektów jest wiele, a chętnych do ich prowadzenia nie ma.

 

12.  Różne – Reprezentowaliśmy RPB na uroczystościach otwarcia kilku przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.……… Interweniowaliśmy na rzecz odzyskania pieniędzy zebranych przez Komitet Wspierający Dom Millenium na rzecz PMSz. Sprawa w toku.

 

Sprawy bieżące:

  • Utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP,

  • Kontynujemy spotkania z organizacjami polonijnymi w Belgii,

  • Pracujemy nad lobby polskim,

  • Licząc na Państwa poparcie i aktywną pomoc, prosimy o uwagi, sugestie, pomysły i konstruktywną krytykę. Z góry dziękujemy.

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia,

 

Zarząd  Rady

 


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be