Bruksela  07-09-2003

   55 lat Konkursów Teatralnych Związku Polaków w Belgii - okręg Limburgia. 

 

 

Kto by pomyślał, że 55 lat temu podjęta inicjatywa zorganizowania Konkursów Teatralnych przetrwa aż do dzisiaj ?

 

Siłą sprawczą tej nowej działalności kulturalnej był Zarząd Okregowy Związku Polaków w Belgii. Tworzyli go wówczas : p.  Adamiak jako prezes, p. Przybylskil - sekretarz i p. Szarkowski - skarbnik.

 

Cel nowoorganizowanego przedsięwzięcia ujęto wtedy w trzech zasadniczych punktach:

·    Dać młodemu pokoleniu, które w okresie wojny nie miało okazji korzystania z nauki języka polskiego , możliwość kształcenia językowego.

·     Starszemu pokoleniu dać sposobność poprawnego wyrażania się po polsku.

·     Krzewienie kultury polskiej wśród Polonii.

 

W Limburgii istniało wtedy sześć oddziałów Z.P.B. : Eisden, Waterschei, Winterslag, Zwartberg, Heusden i Beringen. Pierwszy konkurs teatralny odbył się dnia 4 kwietnia l948 roku w Waterschei.

 

Główne miejsce zdobył oddzial Heusden ze sztuką  p.t. "Druga wyspa" reżyserowaną przez p. Gładkiego, nauczyciela niezależnej szkoły polskiej w Heusden i Beringen. Nagrodą za zdobycie zaszczytnego pierwszego miejsca był puchar przechodni ufundowany w roku l933 przez Związek Studentów Polskich w Antwerpii

Puchar ten jak i wszystkie następne mógł przejść na własność danego oddziału po zdobyciu przez trzy kolejne lata pierwszego miejsca.

Drugi z kolei konkurs teatralny odbył się w Heusden. Stanęło do niego pięć zespołów. Pierwsze miejsce zajął oddział Beringen ze sztuką p.t. "Dobrodziej”.

Tak zapoczątkowana inicjatywa na dobre wpisała się w wachlarz wydarzeń polonijnych.. Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy urządzane kilkakrotnie w Eisden. Największe jednak nasilenie i rozkwit spotkań teatralnych przypada na połowę lat pięćdziesiątych kiedy przedstawienia odbywały się w Genku, w sali hotelu “Rubens” i kiedy sprzedawano ponad 500 biletów wstępu.

Następnym z kolei miejscem konkursowych spotkań był Winterslag w lokal zbudowanym staraniami ks. Fr. Dudziaka. W lokalu, który otrzymał nazwę "Chata za wsią" gdyż stał wśród wrzosów na peryferii osiedla. Niestety pożar zniszczył "Chatę" i trzeba było szukć innych dogodnych miejsc. Na szczęście w okresie obchodów l000 lecia Polski Chrześcijańskiej powstało na terenie Limburgii kilka świetlic i tam można było.kokursy przeprowadzać.

Równocześnie w ślad za okręgiem Limburgia poszły i inne okręgi nqleżące Zwiazku Polaków w Belgii, co umożliwiło Zarzadowi Głównemu zorganizowanie konkursów centralnych.

Zwycięski zespół konkursu okręgowego reprezentowal Limburgię na konkursie centralnym i trzeba przyznać, że często z dużym sukcesem. Dowodami tego są liczne puchary i dyplomy. W roku 1953 na centralny konkurs teatralny do Fontain-le-Vege przyjechało z Limburgii specjalnym pociągiem około 400 osób.

Żeby podtrzymac rozpoczęte dzieło, kolejne zarządy okręgowe w przeciagu 55 lat starały się aby raz w roku różne grupy teatralne mogły zaprezentować na konkursie przygotowane przez nie spektakle. Wymienić tutaj może należy kilka osób które zaangażowane były w propagowanie i kontynuację tej działalności kulturalnej w Belgii, chociażby prezesi : Szarkowski ,Was, Lukaszewicz, Merta, Pisera, Szkudlarski,… .

Największą jednak zasługę mają zarządy oddziałów i ich reżyserzy .Oni to starają sie żeby ich zespoly były dobrze przygotowane i reprezentowane. Dowód uznania należy się także wykonawcom poszczególnych ról. Niektórych aktorow możemy oglądać na naszych scenach juz od 40 lat.

Obecny zarząd jest świadom tego co wnosi w życie Polonii Teatr Amatorski i pragnie zaczęte dzieło z 1948 roku dalej prowadzić.

Najbliższa tego rodzaju impreza  odbędzie się 27 września 2003. Nie będzie miała ona charakteru konkursu , lecz raczej prezentacji naszego dotychczasowego dorobku kulturalnego. Oceny więc nie bedą wystawiane a nagrodą dla wykonawców za ich trud i poświęcenie niech staną się Państwa serdeczne oklaski. Niech to spotkanie będzie również oddaniem hołdu polskiej sztuce teatralnej. Gorąco na nie Państwa zapraszamy i życzymy głębokich przeżyć artystycznych.

                                            Czesław  Szkudlarski

 

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be