Bruksela  -  IV  Salon  Książki  Polonijnej

 

27 września br. miał miejsce w Brukseli IV Salon Książki Polonijnej. Razem z Polskim Stowarzyszeniem Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE, Salon współorganizował Konsulat Generalny RP w Brukseli oraz Centrum Polskie. Uczestnicy reprezentowali Polaków z Argentyny, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Kolumbii, Liechtensteinu, Litwy, Niemiec, U.S.A., Włoch i naturalnie z Ojczyzny.

Można by się spodziewać najliczniejszej reprezentacji Polonii z Belgii. I tu niespodzianka – zostali pobici ilościowo przez autorów zza Oceanu!

Dzięki formule „wystawiennictwa informacyjnego”, gdzie na zbiorowym stoisku mogą się zaprezentować ci wszyscy, którzy nie mają możliwości podróżowania, prezentowane były książki rodaków z najdalszych zakątków świata, którzy w takiej formie mogą uczestniczyć w Salonie.

Tegoroczny Salon, którego zamiarem było spotkanie zarówno z czytelnikiem, jak i z polonijnym środowiskiem autorskim, spełnił swoje cele, TV polska i Polskie Radio, Radio Polonia emitowały już wiadomości o tym wydarzeniu, Polski program w angielskiej BBC czeka w kolejce na wywiad, żywe zainteresowanie wykazała też prasa polonijna, zamawiając artykuły, nawet do Australii.

Organizacja Salonu rozłożona była na dwie części. Po oficjalnym otwarciu IV Salonu Książki Polonijnej – Bruksela 2003, w Centrum Polskim, którego dokonali Konsul Generalny, Minister Pełnomocny RP w Belgii, Robert Bryła, a następnie krótkich wystąpieniach dyrektora Centrum Polskiego, Zenona Łupiny i niżej podpisanej autorki listu, po godzinie 11-tej rozpoczęła się część wystawiennicza. Tradycyjnie już, obok indywidualnych prezentacji twórczości pisarzy, poetów, publicystów i redaktorów, wystawiły swoje publikacje również wydawnictwa, co razem pozwala oszacować ilość prezentowanych autorów na bliską setki. Wśród pierwszych zwiedzających, jacy przybili na Salon należy podkreślić obecność Ambasadora RP w Belgii Iwo Byczewskiego z małżonką, znaną wszystkim aktorką Anną Nehrebecką oraz członka Zarządu TV Polskiej, Tadeusza Skoczka i z Polskiego Radio Krzysztofa Wojny a także znane postacie belgijskiej Polonii m.in. państwo Philippe i Izabela du Bois d’Aische - Swiatopełk Czetwertyńska oraz przybyłego z sąsiedniej Francji, Sekretarza Generalnego Domu Polskiego Edmonda Oszczaka.

W czasie trwania wystawy, uczestnicy mieli okazję nagrać indywidualne wywiady dla TV i radia, m.in.: do literackiego programu Tadeusza Górnego „Książki z najwyższej półki”. Pierwsza część Salonu została uświetniona mini wystawami gościnnymi. Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej z Warszawy, Ryszard Miazek prezentował starodruki dotyczące tematu „Ongi w dworach i dworkach szlacheckich”. Drugim gościem było stoisko zorganizowane w ramach polsko-belgijskiej przyjaźni miast zbliźniaczonych (Grodzisk Mazowiecki z Aywaille), które prowadziła przewodnicząca Rady miejskiej Grodziska Mazowieckiego Alicja Pytlińska.

Druga część Salonu, odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli, gdzie miało miejsce uroczyste zakończenie IV edycji Salonu Książki Polonijnej – Bruksela 2003 i zostało uświetnione bogatym programem artystycznym oraz recepcją z udzialem uczestnikow IV Salonu Ksiażki Polonijnej. Na program artystyczny złożył się: koncert zespołu muzyki kameralnej pod dyrekcją Anny Ciborowskiej „Między klasyką a Jazzem” oraz program poetycki „Historia książki”, jaki przedstawiła młodzież ze Szkoły Polskiej w Brukseli. Program przygotowany był pod okiem Anny Nevers-Kos.

Między występami odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych plakietek Salonu oraz Nagród Honorowych, którym patronował Konsulat, a sponsorowała i wykonywała firma Ryszarda Kośnickiego „Konsul” z Belgii.

Zostały przyznane: Nagroda Honorowa za emigracyjną twórczość poetycką Henrykowi Grabowskiemu z Francji, piszącemu książki historyczne wierszem, a w szczególności za książkę "Rytmy i dźwięki; Nagroda Honorowa za wkład w propagowanie Polski w przededniu wejścia do Unii Europejskiej - Michałowi Tymowskiemu z Polska, za „Une histoire de la Pologne”; Nagroda Honorowa za upowszechnianie i dokumentowanie osiągnięć Polonii świata – Oficynie MJK Kucharski z Polska, za Encyklopedię Polskiej Emigracji i Polonii (nad którą patronat objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Minister Włodzimierz Cimoszewicz); Nagroda Honorowa za publicystykę historyczną umacniającą więzi Polonii z krajem – Oficynie Norbertinum z Polski, za całokształt działalności; Nagroda Honorowa za publikacje wspomnieniowe – Leokadii Komaiszko z Belgii, za reportaże „Nawet ptaki wracają”; Nagroda Honorowa za historyczną monografię polonijną –Teresie Kaczorowskiej z Polski, za „Kiedy jesteście mniej boli” oraz ostatnia już Nagroda Honorowa za przekłady literackie, Agacie Kalinowskiej-Bouvy z Francja za tłumaczenie „Tryptyku rzymskiego” Jana Paweł II,

 Uroczystość podsumowującą IV Salon Książki Polonijnej prowadziła Pani Iwona Wojtczak –konsul ds. Polonii. Oprawą wieczoru w Konsulacie była przedpremierowa i fragmentaryczna wystawa Prasy Polonijnej (przygotowana z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Brukseli oraz APAJTE), którą w całości będzie można podziwiać w przyszłym roku we Francji.

Tegoroczny IV Salon Książki Polonijnej – Bruksela 2003 pozwolił na bogatą prezentacje twórczości ludzi polonijnego pióra. Warto podkreślić, że w tym roku, po raz pierwszy był całkowicie indywidualnym wydarzeniem, bowiem nie miał charakteru imprezy towarzyszącej żadnemu sympozjum, czy konferencji, jak to miało miejsce dotychczas. Novum stanowiła też możliwość zwiedzenia starego miasta w Brukseli, którą to wycieczkę, dysponujący wolnym czasem i pozostali na następny dzień uczestnicy, zawdzięczali osobiście ich oprowadzającej, Konsul Iwonie Wojtczak.

W przyszłym roku V Salon Książki Polonijnej odbędzie się we Francji, gdyż w Paryżu będziemy obchodzony „Rok Polski”

                      Agata Kalinowska-Bouvy

                      Iwona Wojtczak

  Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be