POLSKA   MACIERZ   SZKOLNA  w  Belgii

 

Siedziba:    
 
Rue du Parc 19
B 4180 Comblain-la-Tour
Tel.   +32 (0) 4 369.13.89
E-mail:  ladomirscy-bxl@wp.pl
WWW:   http://www.pmsz.be
 

Konto bankowe:   751-2001691-39
                

               
  Zarząd stowarzyszenia:
Prezes: Pan   P. Ładomirski
Wiceprezesi: Ksiądz Rektor R. Sztylka
  Pani  S. Ludwikowska - Kurek
  Pani  B. Wojda
Skarbnik: Pani  A. Błażejczyk
Pani  E. Opacka
Sekretarz: Pani  T. Arszagi vel Harszagi
Pan   K. Arszagi vel Harszagi
Inspektor Szkolny: Pani  T. Arszagi vel Harszagi
Członkowie: Ojciec Marian Wojciechowski
Pan   P. Kaczmarek
                    
 
              Prezesi honorowi:
 
                        Pan  Mieczysław Dulak
       

 

    Z  życia  stowarzyszenia:

  

 
                  Contact / Kontakt:          ladomirscy-bxl@wp.pl    

 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be